Eldre mennesker er landets gullgruver

Våre seniorer har mer livskunnskap, erfaring og større historisk overblikk enn de fleste andre. Mange eldre har også en god helse og de bidrar på mange vis i samfunnet. De er ressurser for Norge og disse må vi ta godt vare på. Da må vi også sikre deres helse.

Et godt liv henger sammen med god helse. For Helsepartiet er retten til god helsehjelp uansett alder, en selvfølge.
Dette er hentet fra Helsepartiets stortingsprogram 2021-2025, kapittel 8 Den tredje alder.

Frivillighet eller en seniorkarriere?

Mange pensjonister lever aktive liv. De har lang livserfaring, mange har god økonomi og mange er ved god helse lenge etter pensjonsalder.

De som ønsker å bidra i samfunnet bør få bedre muligheter til det, både i frivillighet og betalt arbeid. Fleksibilitet for lønnet arbeid for seniorer kan dekke mange behov, for den enkelte og for samfunnet.

Helsepartiet vil:

  • støtte opp om organisert og lønnet frivillighet for kulturelle og sosiale aktiviteter.
  • vil ha treningsgrupper og trening på grønn resept.
  • støtte Frisklivssentralene og organisering av frivillige tiltak, for deltagelse i ulike aktiviteter og forebygging av ensomhet.