En rettferdig skatte-og avgiftspolitikk

Helsepartiet ser nødvendigheten av en mer rettferdig fordeling av godene. De siste årene har utviklingen gått raskt feil vei. Dette er hentet fra vårt Stortingsprogram, kapittel 3 om Helsepartiets økonmiske og langsiktige mål. Det lønner seg både for enkeltmennesket og for samfunnet å investere i helse.

En mer rettferdig skatte- og avgiftspolitikk

Dagens regjering har gitt skattelette til de rikeste – anslått til 25 milliarder kr, og hundre ganger mer til de rike enn til gjennomsnittsnordmannen – samtidig som de har redusert sosiale ytelser til mennesker med helseproblemer. Helsepartiet ønsker å reversere disse usosiale kuttene, og rette opp den urettferdigheten som trygdede og pensjonister har blitt utsatt for, i form av en dårligere pensjonsordning, og underregulering av Grunnbeløpet.

Helsepartiet ønsker å holde det samlede skattetrykket omtrent på dagens nivå, men går inn for å redusere inntektsskatten for de laveste inntektsgruppene, og ha en høyere inntektsskatt for de med de høyeste inntektene. Altså en mer progressiv inntektsskatt.

De som har mye, må bidra mer.

Helsepartiet vil:

  • redusere inntektsskatten for de med de laveste inntektene, og øke inntektsskatten for de med høyere inntekter. Det kan gjennomføres ved å redusere trinnskatt for lave inntekter, og øke for høye inntekter.
  • beholde formuesskatten, med et bunnfradrag på 100G (10,1 millioner kroner).
  • vri en del av beskatningen over til en nasjonal eiendomsskatt med sosial profil.ha høyere beskatning av forbruk, og bruke avgiftspolitikken mer målrettet.
  • hindre all bruk av skatteparadiser, og arbeide for at bedrifter betaler skatt ut fra aktiviteten bedriften har i landet.
  • fjerne kildeskatten for nordmenn som bor i utlandet.