En smilende tannhelse

Tennene er en del av kroppen og en viktig del av individets helse. Dårlig tannhelse kan skape både fysisk og psykisk sykdom, og kan være til hinder både for arbeidsdeltakelse og et sosialt liv.

Helsepartiet vil:

  • Opprette en tannhelsetjeneste som utføres ved godkjente tannklinikker eller av tannleger som er ansatte i den offentlige helsetjenesten som leverer nødvendige tannhelsetjenester.
  • Det skal betales egenandeler for tannhelse- tjenester som faller inn under de ordinære egenandel- og frikortordningene.
  • Kosmetisk tannbehandling faller utenfor det offentlige ansvaret.