Resolusjon nr. 26: En trygg fødselsomsorg

En trygg og god fødselsomsorg er viktig for både barn og foreldre. Helsepartiet vil sikre at fødeklinikker ikke legges ned.