OUS - et manglende regnestykke

Et manglende regnestykke

Åpent brev til ledelsen ved Oslo universitetssykehus:

Å legge ned Ullevål sykehus, selge tomten og bygge for lite på Gaustad er en kostbar og dårlig idé.


Kronikken ble først publisert i Dagens Næringsliv 31. juli 2018 Det åpne brevet er også sendt direktør ved Oslo Universitetssykehus Bjørn Erikstein samt flere i ledelsen der som har etterspurt et regnestykke.


Den planlagte nedleggelsen av Ullevål Sykehus er både dyr og risikabel
Åpent brev til OUS-ledelsen fra Lise Askvik og Lene Haug i DN 31. juli
Selv om Norge er et rikt land, er ressursene i helse- og omsorgssektoren begrenset. Kapasiteten ved flere sykehus er sprengt og mange nye er bygget for små. Ahus er overfylt, Kalnes hadde nesten 4000 korridorpasienter i 2017. Fagmiljøene er sterkt bekymret for at nye Drammen sykehus bygges for lite. Hvordan forsvarer da OUS-ledelsen beslutning om et unødvendig dyrt og for lite sykehusbygg på en uegnet tomt på Gaustad? Vi har hørt at helseministeren operer med 7 milliarder for salg av Ullevåltomten. Det kan synes mye, men i denne sammenheng er det ikke store summer. I tillegg kommer det at Ullevål ikke kan selges før de nye sykehussengene står ferdig. Det vil si at om pengene skal hentes inn før 2028-30 må kjøper gi HSØ beløpet som et milliardlån. Og hva tenker OUS-ledelsen om de tapte milliardinvesteringene i Ullevåls nye akuttmottak, barnesenter, kreftsenter og infeksjonssenter? I dette regnestykket utelater vi kostnadene med gjenoppbyggingen av Aker sykehus og Sykehus X (nytt sykehus i Oslo sør innen 2040), ny regional sikkerhetsavdeling (RSA) og oppgradering av Radiumhospitalet. Dette kommer uansett. Radiumhospitalet og RSA er vedtatt og gjenåpningen av Aker er tvingende nødvendig og vedtatt. Groruddalsinnbyggerne må ha eget lokalsykehus og vi trenger kapasitet til å møte behovene ved befolkningsveksten og en aldrende befolkning. Pasientene som i dag har Ullevål som sitt akuttsykehus må få plass på nye Aker. En nedleggelse av Ullevål vil derfor få store, negative konsekvenser for innbyggerne i Akershus fordi Grorudalsfolket da må bli værende på Ahus. Det er som kjent overfylt og kapasiteten er sprengt. Den forventede befolkningsveksten i Akershus er dessuten like stor som for Oslo, så det er åpenbart at Akershus behøver kapasiteten på Ahus til sin egne innbyggere. Helse Sør-Øst må med det aller første finansiere nytt sykehus i Drammen, nytt akuttmottak i Kristiansand og i nye sykehusbygg i Innlandet. Tomter på Gaustad må erverves og reguleres de også. Disse tallene mangler i deres regnestykker. Hvis dere dropper Gaustadprosjektet har OUS etter det vi forstår nok egenkapital til å igangsette gjenoppbyggingen av Aker. En billigere og bedre løsninger finnes: Ved å beholde Ullevål som stort lokalsykehus med traumesenter, og legge inn 5-6 milliarder kroner i et nytt klinikkbygg der, er innsparingspotensialet rundt 30 milliarder kroner. Dette er milliarder resten av innbyggerne i Helse Sør-Øst trenger til helseinvesteringer der de bor. Kjære OUS-ledelse; vi har ikke råd til å legge ned Ullevål. Ved å beholde Ullevål og forsterke det med nytt klinikkbygg og ved å prioritere gjenoppbyggingen av Aker, vil OUS/Helse Sør-Øst spare skattebetalerne for cirka 30 milliarder kroner. I tillegg vil vi få langt større kapasitet, bedre pasientsikkerhet, minske risikoen, bevare viktige fagmiljøer spesielt innen traumebehandling der Ullevål er i verdensklasse, sikre mer kreftbehandling, opprettholde den nasjonale infeksjonsavdelingen, sikre fødselskapasiteten og pleie til alvorlige syke barn, samt bevare en rekke andre områder der Ullevål har unike fagmiljøer, samt regionale og nasjonale funksjoner. Å la være å konseptfaseutrede det billige og opplagt bedre Ullevålsalternativet, vil ettertiden dømme hard. Særlig når det kan dokumenteres at dere ble advart fra flere hold. Lise Askvik og Lene Haug Leder og nestleder i Helsepartiet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *