Ett felles nivå gir bedre kontakt med tjenestene

Fra Helsepartiets stortingsprogram 2021- 2025, kapittel 5 om helse:

Ja til samarbeid, nei til samhandlingsreformen

At pasientene blir redusert til en uønsket utgift på forskjellige budsjetter, er verken helse- eller samarbeidsfremmende. Samhandlingsreformen som ble innført i 2012, har store svakheter. Den har ikke fungert til pasientens beste. Problemet med reformen, er at den hovedsakelig har hatt reduksjon av offentlige helseutgifter som mål, ikke bedre samarbeid. Reformen satte søkelys på spare- og effektiviseringstiltak for å redusere kostnadene, som blant annet kortere liggetid i sykehusene. Dette gikk spesielt utover de eldste pasientene, som ofte har sammensatte lidelser og generelt svakere helse. Mange er for syke til å klare seg i hjemmet på egenhånd, og kommunene har store problemer med å gi egnede tilbud.

Ett forvaltningsnivå vil gjøre samhandling lettere mellom fastleger, fysioterapeuter, logopeder, psykologer, sykehus, daginstitusjoner og institusjoner, som NAV, arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner.

Helsepartiet vil:

  • ha alle helsetjenester organisert på ett nivå.
  • endre finansieringsmodellen for nye sykehusbygg.
  • at nye sykehus bygges i forhold fremtidige behov.
  • at nye regionssykehusbygg fullfinansieres av staten.