Fakta om selvmord

Hva vet du om selvmord ? Det er ett vanskelig tema å snakke om men svært viktig,-det er noe som berører mange og psykisk helse er høyt prioritert på Helsepartiets agenda. Hvert år registreres det mellom 500 og 600 selvmord i Norge,-det betyr at dobbelt så mange mister livet sitt i selvmord som i trafikken hver år. Det som slår meg litt er alle ressursene som brukes til å forbygge trafikkulykker,-det er satt av enorme pengesummer for å bygge trygge veier,-det er satt av enorme ressurser for å kontrollere at kjøretøy er trygge og at sjåførene overholder trafikkregler. Det er selvsagt helt rett å bruke disse ressursene,-men burde man ikke da bruke enda mer på å forebygge selvmord ? Politiet er godt synlige i trafikken og holder kontroller mot både fart og rus,-og vi har alle sterke meninger om trafikksikkerhet og som foreldre bruker man jo store summer på å sikre barna i bilen,-men har du tenkt på at det er statistisk større fare for å miste et barn til selvmord enn i en trafikkulykke ? Et ukjent antall selvmord er skjult som ulykker. For eksempel er antall registrerte selvmord i trafikken doblet fra 4 per år til mer enn 8 per år etter at ulykkesanalysegruppene ved Statens vegvesen begynte å studere årsaker til trafikkulykker i 2005. Det pågår et samarbeidsprosjekt mellom Avdeling for selvmordsforskning og forebygging ved Folkehelseinstituttet og Statens vegvesen for å studere skjulte selvmord i trafikken. Det er nærliggende å tenke seg at selvmord også skjules som andre typer ulykker, for eksempel drukning eller fallulykker. Mange ukjente dødsårsaker kan også være skjulte selvmord. For eksempel dør hvert år over 600 mennesker i utlandet uten at dødsårsak blir registrert i Norge. Mange av disse kan være selvmord. Til slutt vet man at leger kan skjule selvmord ved å skrive andre dødsårsaker. I 2015 var det 400 selvmord blant menn og 190 blant kvinner, det tilsvarer 15 selvmord per 100 000 menn og 7 per 100 000 kvinner,-men det antas at antall selvmordsforsøk blant kvinner er tre ganger så høy som hos menn. Beregninger viser at helsetjenesten behandler mellom 4000 og 6000 selvmordsforsøk årlig. Tallet er usikkert og er et resultat av beregninger som Folkehelseinstituttet har gjort på grunnlag av data fra Norsk Pasientregister, samt WHO/EURO-registreringen av villet egenskade i Sør-Trøndelag for årene 1995-1999. Det er vanlig å anta at det er  om lag 10 selvmordsforsøk for hvert selvmord. For hvert eneste selvmordsforsøk kan man anta at det har vært en slags kontakt med hjelpetelefoner,-fastlege,venner eller familie. Mer enn 80 prosent av dem som tar livet sitt, har vært i kontakt med allmennlege siste året før selvmordet finner sted, og opptil 66 prosent i løpet av siste måned. Bedre kunnskap om selvmord og selvmordstanker blant helsepersonell kan kanskje forebygge selvmord,-selv tenker jeg jo at man også bør ha et ordentlig tilbud til de som oppsøker legen sin med slike tanker,-å vente i månedsvis på behandling er ikke ideellt. Vår psykiske helse er like viktig som den kliniske og det er viktig at ressursene er på plass når det er behov Det er ikke så uvanlig at man iløpet av livet sitt møter så stor motgang at man har tenkt på hvordan det ville vært om man bare forsvant,-men dersom man har disse tankene over tid,-kanskje tilogmed planlegger hvordan man ville tatt sitt eget liv så MÅ man søke hjelp ! Det er fremdeles tabubelagt både å snakke om egne selvmordstanker men også det å ha mistet noen til selvmord,-men egentlig burde det å snakke med sine egne om temaet være like naturlig som alt annet vi gjør for å beskytte de vi er glade i. Det å ikke makte å være i sitt eget liv må være grusomt smertefullt,-men vi snakker ikke så høyt om den type smerter selv om det på mange måter kan være langt verre enn fysisk smerte,-og denne typen smerte kan man  faktisk dø av. Mange eldre plages også av tanker om selvmord,-noen sier rett ut at de bare ønsker å dø,-selv om man ikke gjør noe konkret så er det alikevel så alvorlig at det må taes tak i,-vi kan ikke være kjent med at mennesker har det slik uten å få rett og god hjelp ! Statistikkene viser  tydelig at dette er noe som angår veldig mange av oss,-sannsynligheten for at noen nær deg plages med selvmordstanker er faktisk ganske stor,-eller kanskje plages du av det selv uten å makte å snakke om det eller be om hjelp ? Om du selv eller noen du kjenner sliter med slike tanker anbefaler jeg denne nettsiden for gode råd og nyttige lenker,-du er ikke alene og om du har glemt hvor verdifull du er så la noen minne deg på det før du tar en avgjørelse som ikke kan endres. https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/depresjon/selvmord-og-selvmordstanker I helsepartiet har dette vært et tema også i forhold til ungdomshelse hvor vi ønsker å sette inn langt større ressurser til psykisk helse og forebyggende helsearbeid,-å vite hvordan man skal ivareta egen psykisk helse og søke hjelp er svært viktig kunnskap som bør prioriteres høyt. Bare det å ha flere helsesøstre tilgjengelige kan bidra til at flere unge blir bedre informert og ikke minst også innser at de ikke er alene og at det finnes hjelp,-og hjelpetilbudet må selvsagt styrkes betraktelig.    

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *