Fastlege-krise i 83 kommuner

I 2017 var det mangel på fastleger i 10 norske kommuner. Fire år senere er det fastlege-krise i 83 kommuner. Helsepartiet vil modernisere fastlegeordningen, blant annet ved å frigjøre legene fra overdrevet papirarbeid.

– Slik det ser ut nå, så vil over halvparten av alle pasientene ved legekontorene i Tinn være uten fastlege fra 1. september. Det sa kommuneoverlege Sjur W. Ohren til Rjukan Arbeiderblad på fredag 11. juni. Avisa hadde også tall som viste at Tinn i Vestfold og Telemark fylke er den nyeste av i alt 83 kommuner som lider av mangel på fastleger.

– Det har ikke vært mulig å få tak i vikarer fordi det ikke finnes leger å få tak i, sier kommuneoverlegen.

Det er et nasjonalt problem, understreker Ohren og fortsetter:

– Vi ser også at de legene vi kan få tak i har langt mindre erfaring enn før. De kan komme rett fra studiet med liten erfaring når det gjelder det praktiske. Selv om de er en viktig ressurs for oss per nå, så kan de ikke jobbe helt selvstendig, sier Ohren til RA.

Når sommermånedene er over, ser situasjonen bare enda mørkere ut.

Helsepartiet, som er det eneste partiet som har fokus på helse, vil forandre fastlegeordningen. Vi stiller liste til stortingsvalget over hele landet, også i Vestfold og Telemark.

Fastlegeordningen kritiseres både av ansatte og mange pasienter. I snitt er hver nordmann innom primærhelsetjenesten tre ganger i året. Leger og sykepleiere gjør en enorm jobb for folks helse, men deres arbeidsoppgaver som statens sekretærer og som portvoktere til spesialisthelsetjenesten, tærer på en aldrende stab av fastleger.

Nyutdannede leger kvier seg for å etablere seg som fastleger og mange steder i landet er det store utfordringer med å rekruttere nok fastleger til å dekke befolkningens behov.

Helsepartiet vil:

  • Videreutvikle og modernisere dagens fastlegeordning.
  • Øke rekruttering til fastlegeordningen ved å gjøre deres gjerning rikere på fag og fattigere på dokumentasjon og unødig papirarbeid.
  • Ha større fleksibilitet i fastlegeordningen med faste ansettelser via sykehusene, og i offentlige fastlegekontorer. Dette vil spesielt være egnet for nyutdannede leger som ikke ønsker å starte karrieren med alle de store investeringer egen praksis krever.
  • Begrense endel av kontroll- og sekretæroppdragene fastlegene settes til i stadig økende grad. Legge til rette for at fastlegene i større grad kan knytte til seg syke- pleierassistanse mm.
  • I større grad legge til rette for at pasienten følges opp av sin fastlege når pasient flytter på sykehjem.
    At barn og unge får fri fastlegehjelp til og med myndighetsalder.

Kilde: Rjukan Arbeiderblad

Se også: Helsepartiet på valgkamptur i Innlandet