Fjerne merverdiavgift på reseptbelagte medikamenter og alternativ behandling

Vet du at den norske stat er en av bare få i Europa som legger full MVA (25%) på prisen på medikamenter? Det vil si at staten tjener godt på at folk bruker medisiner. Og som om ikke det er nok, så har også vårt oljefond eierandeler i medisinindustrien, så jo dyrere medikamentene selges, jo mer tjener staten. Norsk medsinpolitikk er svært betenkelig.

Staten la i tillegg la full MVA på toppen av helsetjenester som mange hundretusener bruker som forebygging, behandling og rehabilitering- komplementære tjenester utenfor det offentlige.

Når befolkningens helse er den største verdien Norge har, hvorfor skal den være så dyr og tungt tilgjengelig?

Her er fra Helsepartiets stortingsprogram 2021- 2025, kapittel 5 om helse:

Den norske stat er en av få i Europa, som legger maksimal merverdiavgift (moms) på toppen av prisen for medikamenter. Dette bidrar også til at prisen på ny og innovativ behandling fremstår 25 % dyrere enn i land det er naturlig å sammenligne seg med.

1. januar 2021 ble nesten alle helsebehandlinger som ikke dekkes helt eller delvis av det offentlige pålagt 25% mva. Helsepartiet, og et flertall av landets helseorganisasjoner, forsøkte forgjeves å forhindre dette.

Helsepartiet mener det skal være fritak for merverdiavgift (moms) på helse, både for reseptbelagte medikamenter og behandlinger.

Helsepartiet vil:

  • at reseptbelagte medisiner skal fritas for merverdiavgift.
  • fjerne vedtaket om 25 % mva på kvalitetssikrede helsetjenester, jfr. alternativregisteret.