Flere eldre pleies hjemme

Over 87 000 personer i Norge mottok hjemmesykepleie i 2016. Det er økning på 19 prosent i løpet av fire år. Til gjengjeld bor stadig færre på alders- og sykehjem, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Mange av de som får hjemmesykepleie i dag er så syke at de tidligere hadde blitt overført til pleiehjem. De behøver mer omfattende hjelp. For å imøtekomme disse behovene kreves det langt mer av hjemmesykepleien enn før, sier daglig leder ved Norlandia Hjemmeomsorg, Siril Kleiven.

De siste årene har det kun vært en svak økning i antall personer over 80 år. Men med de store etterkrigskullene vil det om få år bli et stort antall eldre som vil trenge pleie og omsorg.

Større krav til hjemmesykepleien

Dagens hjemmesykepleier må være forberedt på å skifte på sår, bytte stomi eller rense et venekateter (CVK). Det kan også være snakk om smertebehandling av kreftsyke, å gi insulin til pasienter med diabetes eller avhjelpe annen sykdomstilstand med medisiner.

De svakeste pasientene kan trenge opp til fire eller fem besøk daglig. Pasientene skal føle seg ivaretatt og trygge.

– Det er viktig at våre ansatte har god faglig kompetanse. Jobben er krevende og skal utføres på en sikker måte. Samtidig må de ikke nøle med å melde fra dersom de eller andre begår feil. Konsekvensene av feilbehandling kan få alvorlige utfall, sier Kleiven.

Kilde: Newswire

1 thought on “Flere eldre pleies hjemme

Legg igjen en kommentar