For å arbeide må du ha helse…

For at Norge skal være et godt land å bo i, må våre tillitsvalgte på Stortinget vite hva folk trenger for å ha gode liv.

De fleste mennesker behøver å ha relasjoner til andre mennesker, å oppleve arenaer for mestring og ressurser å leve av. Arbeid gir i mange tilfeller mye av dette.

Problemet er at man må ha helse for å kunne arbeide – og det synes de store partiene å glemme.
Høyre mener at «alle» vil jobbe hvis de bare får nok pisk og straff ved ikke å delta i arbeidslivet.
Arbeiderpartiet synes å mene at å skape flere arbeidsplasser løser problemet.
Ingen av dem ser at uendelig mange hundretusener mangler nødvendig helsehjelp for å kunne delta i arbeidslivet!

Norge har i dag Europas høyeste uføreandel (10.4%), vi er blant de mest sykmeldte og nordmenn har en av de lengste køene inn til spesialisthelsetjenestene i Europa.
Alt dette kan relateres til at vi mangler nødvendig helsehjelp. Kapasiteten er for liten – fordi Høyre og Arbeiderpartiet har stått i spissen for massive helsekutt siden de hasteinnførte APs helseforetaksmodell i 2001.

Helsepartiet ser at vi må begynne på det mest grunnleggende: mange flere må få nødvendig helsehjelp, så de kan holde ut en utdannelse og så gå ut i arbeidslivet. Men vi kan ikke hoppe over det mest grunnleggende. Ei heller forlate de hundretusener som i dag ikke får den hjelpen de trenger for å leve gode liv.

I tillegg må arbeidslivet legge til rette for at flere arbeidsplasser passer for folk med ulik arbeidsevne.
Dette er hentet fra Helsepartiets stortingsprogram for 2021-2025, kapittel 6 om velferdssamfunnet :

Alle skal ha mulighet for å arbeide

For en arbeidsgiver, er det i dag en risiko å ansette personer som har helseutfordringer, som kronisk sykdom eller handicap. Dette gjør at samfunnet ikke fullt ut utnytter innbyggernes arbeidskapasitet. Vel så viktig, er den positive helseeffekten mange flere vil kunne ha av å være i arbeid, heltid eller deltid.

Helsepartiet vil:

  • bidra til et godt og inkluderende arbeidsliv med plass til alle.at det skal legges til rette for, at arbeidsgivere ser en gevinst med å ansette personer som har helsemessige utfordringer. Fjerning av arbeidsgiveravgift for personer med klart definerte helseutfordringer
  • at arbeidsgiver skal ha mulighet til å søke fritak fra arbeidsgiverperioden, når den ansatte har krav på sykepenger ved kronisk sykdom.
  • at flere inkluderes i arbeidslivet, ved styrking av ordninger som varig tilrettelagt arbeid, lønnstilskuddsordninger m.fl.
  • utrede bedre tilbud om lønnstilskudd til bedrifter, slik at flere får tilgang til arbeidsmarkedet.