Fosterhjem, fosterbarn og fosterforeldre

Fosterhjem, fosterbarn og fosterforeldre

Bedre støtte til fosterbarn og fosterforeldre

Ved omsorgsovertagelse er fosterhjem det beste for mange barn. Det er viktig å rekruttere gode og stabile fosterforeldre. Å påta seg ansvaret for et fosterbarn er meningsfylt og byr på mange gleder, men det kan i man- ge tilfeller være utfordrende. Fosterforeldres rettigheter, plikter og rammebetingelser må bedres og både fosterbarn og fosterforeldre må få langt bedre oppfølging av kvalifiserte fagpersoner enn i dag.

Helsepartiet vil:

At alle fosterforeldre skal ha tilgang til krisehjelp alle dager og hele døgnet. At fosterbarn og fosterforeldre skal tilbys tett oppfølging og avlastning ved behov. Legge bedre til rette for trygge og gode samvær med biologisk familie og nettverk der dette er mulig og ønskelig av hensyn til barnet. Vurdere enslige fosterforeldre på like linje med par i hele landet. Forrige: Barnevern og barns rettigheterNeste: Forbrytelser mot barn

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021

Helsepartiets stortingsprogram 2017-2021   Last ned