Fylkeslag

Etter  fylkes sammenslåingen 1.1. 2020 er det 11 fylker i Norge.

Nye fylker
– men gamle valgdistrikter i 2021

Regionreformen har redusert antall fylker i Norge fra 19 til 11. Det kan bli omkamp om Viken og Troms og Finnmark.

Flere partier går til valg på å del opp igjen disse to fylkene, men de andre har nok kommet for å bli.

Uansett skal det stilles lister i de 19 gamle fylkene i 2021. Det er fordi disse 19 valgdistriktene er grunnlovsfestet.

Grunnlovsendringer må vedtas av to forskjellige storting med valg i mellom. Det har vi ikke rukket ennå. Så selv om fylkene er slått sammen er altså ikke valgdistriktene det.

Helsepartiets mål er å stille lister i alle 19 valgdistrikter.

De nye fylkene i Norge er som følger:

Viken – med tre valgdistrikter i 2021: Østfold, Akershus og Buskerud
Oslo – som er som før, ett valgdistrikt i 2021
Vestfold og Telemark – med to valgdistrikter i 2021: Vestfold og Telemark
Agder – med to valgdistrikter i 2021: Aust-Agder og Vest-Agder
Innlandet – med to valgdistrikter i 2021: Oppland og Buskerud
Rogaland – som er som før, ett valgdistrikt i 2021
Vestland  – med to valgdistrikter i 2021: Hordaland og Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal – som er som før, ett valgdistrikt i 2021
Trøndelag – med to valgdistrikter i 2021: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 
Nordland – som er som før, ett valgdistrikt i 2021
Troms og Finnmark – med to valgdistrikter i 2021: av Troms og Finnmark

Les mer om Stortingsvalget i 2021 når det gjelder valgdistrikter, regionreformen, valgloven og Grunnloven.

På grunn av dette har Helsepartiet opprettholdt de fleste av gamle fylkeslagene formelt sett og venter med å legge dem ned til etter valget i 2021.  Noen av fylkeslagene ble imidlertid lagt før vi bestemte oss for å vente.

Imidlertid er virksomheten til Helsepartiet i de gamle fylkeslagene for det meste flyttet over til de nye fylkeslagene.

Overordnet fylkespolitikk

Helsepartiet har vedtatt overordnet fylkespolitikk for alle fylker. Den finner du her. I tillegg har fylkeslagene vedtatt lokal politikk.

Helsepartiets fylkeslag:

Helsepartiet Viken

Helsepartiet Oslo 

Helsepartiet Vestfold og Telemark

Helsepartiet Agder

Helsepartiet Innlandet

Helsepartiet Rogaland

Helsepartiet Vestland

Helsepartiet Møre og Romsdal 

Helsepartiet Trøndelag

Helsepartiet Nordland 

Helsepartiet i Troms og Finnmark