Fylkeslag

Fra 1.1. 2020 vil det være 11 fylker/regioner i Norge

Nye fylkeslag/regioner

På grunn av fnlkesammenslåingen har Helsepartiet opprettet nye regionslag eller fylkeslag i 2018.
Ved valget i 2019 stilt alle partier lister i de nye regionene, som trer i kraft fra 1. januar 2020.
Les mer om regionsreformen

De nye regionene/fylkene i Norge er som følger:

Viken – som er den nye regionen sammenslått av Østfold, Akershus og Buskerud
Oslo – som er som før og både er fylke og kommune
Vestfold og Telemark – som er sammenslått av nettopp Vestfold og Telemark
Agder – som er den ny regionen sammenslått av Aust-Agder og Vest-Agder
Innlandet – som er den nye regionen sammenslått av Oppland og Buskerud
Rogaland – som er som før
Vestland  – som er den nye regionen sammenslått av Hordaland og Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal – som er som før
Trøndelag – den nye regionen sammenslått av Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ble virksom allerede 1. januar 2018.
Nordland – er som før
Troms og Finnmark – den nye regionen sammenslått av Troms og Finnmark

Ved Stortingsvalget i 2021 derimot skal det fortsatt stilles lister i de 19 «gamle» fylkene. Les mer om Stortingsvalget i 2021 når det gjelder valgdistrikter, regionreformen, valgloven og Grunnloven.

På grunn av dette har Helsepartiet opprettholdt de fleste av gamle fylkeslagene formelt sett og venter med å legge dem ned til etter valget i 2021.  Noen av fylkeslagene ble imidlertid lagt før vi bestemte oss for å vente.

Imidlertid er virksomheten til Helsepartiet i de gamle fylkeslagene for det meste flyttet over til de nye regions-/fylkeslagene.

Overordnet fylkespolitikk

Helsepartiet har vedtatt overordnet fylkespolitikk for alle fylker. Den finner du her. I tillegg har fylkeslagene vedtatt lokal politikk.

Helsepartiets fylkeslag:

Helsepartiet Viken

Nøkkelopplysninger fra for partiregisteret i Brønnøysund

De tidligere fylkeslagene

I Helsepartiet Viken er det dessuten opprettet følgende lokallag som alle stiller lister ved kommunevalget i 2019:


Helsepartiet Oslo – Les mer >>

Nøkkelopplysninger fra Partiregisteret i Brønnøysund

Oslo er både fylke og kommune, men har kun valg til bystyret. Oslo har ikke noe fylkesting. Oslo har imidlertid direkt valg til bydelsutvalg i 15 bydeler. Helsepartiet har imidlertid valgt å konsentrere sin innsats om bystyret og stiller ikke lister til bydelsutvalgene i 2019. Helsepartiet Oslo har heller ikke opprettet lokallag i bydelene foreløpig.

 


Helsepartiet Vestfold og Telemark

Nøkkelopplysninger fra Partiregisteret i Brønnøysund

De tidligere fylkeslagene:

Helsepartiet Vestfold og Telemark har foreløpig ikke opprettet lokallag.


Helsepartiet Agder – Les mer >>

Nøkkelopplysninger fra Partiregisteret i Brønnøysund

De tidligere fylkeslagene

Helsepartiet Agder har dessuten opprettet følgende lokallag:


Helsepartiet Innlandet- les mer>>

Nøkkelopplysninger fra Partiregisteret i Brønnøysund

Tidligere fylkeslag;

Helsepartiet Innlandet har følgende lokallag:

  • Helsepartiet Sør-Odal

Helsepartiet Rogaland – Les mer >>

Rogaland er ikke slått samen med noen andre fylker og eksistere som tidligere.

Helsepartiet Rogaland har ikke opprettet lokallag

 


Helsepartiet Vestland

Nøkkelopplysninger fra Partiregisteret i Brønnøysund

Tidligere fylkeslag

Helsepartiet Vestland har ikke opprettet lokallag


Helsepartiet Møre og Romsdal – Les mer >>

Nøkkelopplysninger fra Partiregisteret i Brønnøysund

Møre og Romsdal er ikke slått sammen med andre fylker og eksisterer som før.

Helsepartiet Møre og Romsdal stiller liste til fylkestingsvalget i Møre og Romsdal i 2019
Se mer informasjon om fylkestingsvalget i Møre og Romsdal.

Helsepartiet Møre og Romsdal har opprettet følgende lokallag


Helsepartiet Trøndelag

Nøkkelopplysninger fra Partiregisteret i Brønnøysund

Tidligere fylkeslag:

Helsepartiet Trøndelag har opprettet følgende lokallag;


Helsepartiet Nordland – Les mer >>

Nordland er ikke slått samen med noen andre fylker og eksistere som tidligere.

Helsepartiet Nordland har opprettet følgende lokallag


Helsepartiet i Troms og Finnmark

Helsepartiet har ikke opprettet regionslag for Troms og Finnmark og stiller ikke liste ved fylkestingsvalget i Troms og Finnmark i 2019.

Helsepartiet har lag i de tidligere fylkene