Helsepartiet Finnmark

Fylkesstyret i HP Finnmark.

Leder               : Helene Anette Nilsen   Mail: finnmark@helsepartiet.org mobil: 901 31 503  alt.mail : helene_anette@hotmail.com

Nestleder        : Hanne Kjærra                Mail: hannekjaerra@gmail.com    mobil: 928 65 061

Styremedlem :

Styremedlem :