Fylkesstyret i HP Hedmark.

Leder
Turid Solli Tangnes, hedmark@helsepartiet.org, 916 80 026

Aktiviteten i er flyttet til Helsepartiet Innlandet