Helsepartiet Hedmark

Fylkesstyret i HP Hedmark. Leder Turid Solli Tangnes, hedmark@helsepartiet.org, 916 80 026 Aktiviteten i er flyttet til Helsepartiet Innlandet