Helsepartiet Hordaland

Fylkesstyret HP Hordaland Leder              : May Lisbeth Knutsen           Mail: hordaland@helsepartiet.org         mobil: 481 46 373 Nestleder       : Gunnar Nagell Andresen     Mail: andresengunnar@hotmail.com   mobil: 926 44 065 Styremedlem : Anne Marie Bringsli             Mail: anne-marie@haotveit.no              mobil: 480 44 326 Styremedlem : Gro Fosse                                Mail: grfosse@online.no                         mobil: 473 13 524