Helsepartiet Oppland

Fylkesstyret HP Oppland.

Leder             : Roy Andresen                  Mail: oppland@helsepartiet.org           mobil: 908 74 729

Nestleder      : Peter Andersen                Mail: oslosan@online.no                       mobil: 926 56 711

Styremedlem: Marianne Bråtesveen    Mail: mbr-60@hotmail.com                  mobil: 650 59 701

Styremedlem: Anne-Karin Diserud      Mail: ankadis@live.no                             mobil: 995 42 941

Styremedlem: Helena Bjørgann            Mail: pusemamma1@hotmail.com       mobil: 901 55 925