Helsekafeen

Helsekafeen starter opp igjen i januar 2021. Annen hver søndag blir det Helsekafé der vi inviterer spennende innledere knyttet til ulike temaer.

På grunn av pandemien blir det i første omgang digitale møter annen hver søndag.

Følg med på programmet for Helsekafeen på Facebook

Bakgrunn

Helsepartiet Oslo arrangerte Helsekafé på Asylet hver søndag i 2017 og 2018

Aktiviteten knyttet til Helsekafeeen har vært stor. Helsekafeeen skal være en uformell debattarena åpen for alle som har lyst til diskutere helsepolitikk.

Tove Pernille Kristoffersen var styremedlem i Helsepartiet Oslo i 2017 og 2018 og var ildsjelen bak Helsekafeen som den første tiden hadde fast tilholdssted på Asylet på Grønland. På Asylet hadde Helsekafeen et eget fast rom. Asylet er sted rikt på historie og atmosfære med god mat og stemning. Adressen er Grønland 28.

Les Tove Pernille Kristoffersen tanker om Helsekafeen:

Helsepartiets Helsekafe for medlemmer og interesserte

Vi ønsker en kafe, der vi kan møtes og diskutere interessante og aktuelle helsesaker. Alle skal ha mulighet til å kunne lufte problemstillinger og saker de engasjerer seg i og brenner for innenfor partiets prinsipprogram. Kom gjerne med synspunkter som kan drøftes i samlet fora.


Tekst: Tove Pernille Kristoffersen


Vår Helsekafe skal med andre ord være en kafe for alle som har noe på hjertet, og ønsker å møte andre for å kunne løfte saker. Vi som er medlemmer av Helsepartiet, ønsker å bedre situasjonen for de som vi føler ikke får den rettferdighet og ressursbruk de fortjener. Dette gjelder både unge og eldre, syke og friske som møter veggen og trenger assistanse. I et rikt og demokratisk samfunn, skal dette være noe vi er trygge på, at er lagt til rette, og fungerer godt. Vi alle trenger hjelp og assistanse en eller flere ganger i løpet av livet. Dette skal ikke være nedverdigende, men helt elementært og trygt.

Verdighet, Omsorg og Respekt er vårt viktigste fokus, og sammen kan vi gjøre en forskjell, og sette dette i fokus. Vi er inspirert av alle de menneskene, som hver dag gjør en stor innsats for å hjelpe og bedre andres situasjon. Vi lever i et godt land, men våre politikere kan gjøre det enda bedre.

Vi har mye å kjempe for.  Derfor er vi her, og også dere medlemmer som ønsker forbedringer.

Følg med på vår hjemmeside på Facebook, Helsekafe på Asylet, og følg med på mail fra oss, som vil informere dere om program og eventuelle aktiviteter.

Litt om lokalisasjonen og historien:
Vi er glade for at akkurat Kafe Asylet på Grønland 28, rett ovenfor Grønlands Torg og T-banestasjon, har blitt vår base for vår Helsekafe. Historie, kultur, imøtekommenhet og varme har gjort dette til et hyggelig og inkluderende sted for oss å møtes. Her kan du kjøpe noe å drikke og spise hvis du ønsker det.  De tilbyr god hjemmelaget mat, som mange roser og liker godt. På sommeren sitter vi gjerne ute i det koselige gårdsrommet, når været tillater det.