Helsepartiet Rogaland

Fylkesstyret HP Rogaland er fra mars 2021:

Leder
Mette Lund Larsen – ta kontakt på epost: ernering@me.com
Styremedlemmer
Elin Thorstensen, Sigrun Arna Elvarsdottir og Sofie Hexeberg.