Helsepartiet Telemark

Fylkesstyret HP Telemark.

Leder              : Kyrre Dahl                       Mail: telemark@helsepartiet.org    mobil: 900 83 953

Nestleder       : Lizbeth Kvien Nielsen      Mail: lizbeth-izu@live.no                 mobil: 922 08 173

Styremedlem: Gro Marit Haugestøyl      Mail: groart@live.no                          mobil: 481 31 424

Styremedlem: