Helsepartiet Vest-Agder

Helsepartiet Vest-Agder eksisterer kun formelt av hensyn til at Stortingsvalget i 2021 skal gjennomføres med lister fra Vest-Agder. Aktiviteten er imidlert flyttet over til Helsepartiet Agder. Helsepartiet Agder stiller liste til fylkestingsvalget i Agder i 2019 og er et aktivt fylkeslag i Helsepartiet. GÅ TIL HELSEPARTIET AGDER >> Helsepartiet har også et aktivt lokallag i Kristiansand som stiller liste både til kommunestyret i Kristiansand. GÅ TIL HELSEPARTIET KRISTIANSAND >> Eventuelt kontakt Helsepartiet sentralt