Helsepartiet løfter gjemte og glemte pasientgrupper

Det finnes flere titusener av diagnoser i sykdommenes, syndromenes og lidelsenses verden.
Helsepartiet kan ikke løfte opp hver enkelt, men vi har valgt å sette spesielt fokus på noen av de mest utsatte gruppene som ingen andre går i ilden for.
Her er noen av dem:
Zoonoser (bitt og stikk av arter som suger fra flere raser som flått, mygg, veggdyr, lus mm)
ME
Fibromyalgi
Lymfødem
Lipødem
Stoffskiftesykdom

I vårt stortingsprogram for 2021- 2025 finner du dette i kapittel 5 om helse:

Forskjellige sykdommer har dessverre ulik «status». Det fører til at mange pasienter med sykdommer som har lav status eller som er sjeldne, ikke får den behandlingen de kunne fått. Ofte får vi inntrykk av at helsevesenet er fornøyd når de har satt en diagnose, og at pasientforløpet da er avsluttet.  For pasienten er det aller viktigste å få en behandling, som gjør de friske eller friskere, slik at de lettere kan leve med sin sykdom. Mange pasienter med «lavstatus-sykdom» opplever å bli overlatt til seg selv. Det gjelder sykdommer som blant annet ME, fibromyalgi, lipødem/lymfødem.

Helsepartiet vil utrede en modell, der lokalsykehusene kan få en fremtredende rolle i behandlingen av noen av disse sjeldne eller gjemte sykdomsgruppene, for eksempel at de blir spesialister på hver sine diagnoser. Sjeldne diagnoser blir ofte både gjemt og glemt.