Godt utprøvde vaksiner og mindre sikrede vaksiner

Alle medisiner har bivirkninger. Godt utprøvde medisiner har vi mye kunnskap om, mens nyere medisin har mindre dokumentasjon.
Ingen medisin er trygg for alle, ei heller vaksiner. Men vi lar ikke være å bruke p-piller, sikkerhetsbelte eller å installere brannalarm, selv om vi vet at de ikke fungerer like godt for alle?

Vaksiner er ment som sikkerhet mot ulike lidelser. De fungerer dessverre heller ikke like godt for alle. Derfor må det være frivillig om man vil ta dem.

At noen tjener penger på å utvikle medisiner er ikke mer betenkelig enn at noen hever sin lønn innen helse som leger, sykepleiere og helsefagarbeidere. Men prisen på medikamentene bør selvsagt stå i overenstemmelse med verdien.

Dette er hentet fra Helsepartiets stortingsprogram 2021-2025, kapittel 5 om helse:

Vaksiner redder liv

Verdens helseorganisasjon WHO anslår at vaksiner forhindrer 2 – 3 millioner dødsfall årlig, og har potensiale til å forebygge ytterligere 1,5 millioner dødsfall på verdensbasis, dersom tilgjengelighet av vaksiner ble bedre. WHO er imidlertid bekymret for manglende vaksinering når vaksiner er tilgjengelige og anslo dette som en av verdens ti største helsetrusler i 2019. WHO mener den manglende vaksineringen kan ha mange årsaker. WHO trekker frem at noen blir likegyldige, når alvorlige infeksjoner ikke fremstår som en trussel, og noen blir skeptiske til vaksiner på grunn av manglende tillit til vaksinene.

Vaksiner skal i hovedsak være frivillig

Det er ingen tvil om at vaksiner kan gi alvorlige bivirkninger, og helsemyndighetenes bagatellisering av dette har trolig bidratt til økt vaksinemotstand. Skal samfunnet forvente at enkeltindivider skal utsette seg for en helserisiko primært for å beskytte andre, må samfunnet stille opp når det er grunn til å mistenke at bivirkningene er forårsaket av vaksinen. Balansen mellom nytte og risiko ved å ta vaksine, vil variere fra individ til individ. Valget om å ta vaksine må være opptil den enkelte.

Helsepartiet vil:

  • at det utvikles et vaksineprogram som tilpasses norske demografiske forhold.
  • øke landets egenproduksjon av vaksiner.
  • øke folkeopplysningen om vaksiner.at pandemivaksiner skal være gratis.
  • at vaksinering kan inngå i stillingsbeskrivelsen for kritisk helsepersonell.

Vaksinepass vil skape falsk trygghet

Samtidig med at Helsepartiets stortingsprogram sluttføres, er det av regjeringen åpnet for en diskusjon om bruk av vaksinepass/koronapass for å kunne åpne opp samfunnet mer. Helsepartiet mener vi kunne unngått lange perioder av nedstengning, dersom smitteimporten hadde vært bedre begrenset, og våre helsemyndigheter hadde informert befolkning om tiltak for å styrke immunforsvaret. Vaksinepass diskuteres nå både som krav ved reise mellom land, og ved interne bevegelser i Norge, som restaurantbesøk og adgang til kulturarrangement.

Helsepartiet mener dette krever både en juridisk en medisinsk utredning. Den medisinske forutsetningen for vaksinepass er, slik vi har oppfattet det, at de som er vaksinerte ikke bringer med seg smitte, og at de som er vaksinerte ikke kan bli alvorlig syke. Med de muterte virusvariantene, kan vi ikke se at noen av disse forutsetningene er til stede. Vi er redd bruk av vaksinepass, særlig innenlands, vil gi falsk trygghet.

I tillegg mener vi vaksinepass prinsipielt er betenkelig, fordi det alltid vil være noen som bør unngå vaksine, samt at vaksinering skal være frivillig.