GODT VALG!

Kjære deg som vurderer å stemme Helsepartiet i år – vi takker deg, for vi behøver din støtte.

Helsepartiet ble stiftet fordi ingen andre partier har helse øverst på sin agenda. Det begynner store deler av norske helsetjenester å bære preg av. Derfor må vi stå sammen og verne om og styrke grunnlaget for vår eksistens, for hver og en av oss, for samfunnet og for økonomien.
Helse er det mest verdifulle du har – både den psykiske og den fysiske.

I tillegg er det viktig for oss å få klart frem at Helsepartiet har klok politikk for alle områder. Vi har laget politikk tuftet på hensynet til mennesket, samfunnet og økonomien; det lønner seg å investere i helse. Det er god etikk, god politikk – og god økonomi.
Du finner vårt program her.

NRK har i denne valgkampen valgt kun å løfte frem de ni partiene som allerede sitter på Stortinget. Vi opplever det som et brudd på NRKs samfunnsoppdrag og dessuten svært elitistisk. Vårt felles eide NRK -som vi alle er med å finansiere- har plikt til å sørge for et opplyst demokrati. Det innebærer at alle alternativer skal frem, så velgerne selv kan vurdere hvem de vil stemme på. NRK har i denne valgkampen styrket det sterke og svekket de demokratiske stemmene som utfordrer makten. Derfor har vi klaget inn rikskringkastingen til rette instans, OSSE.

Vi har arbeidet beinhardt for å nå ut til flest mulig velgere. Hvilke vilkår dette gir for videre drift vil bare stemmeantallet vise. Det er svært krevende å bygge opp parti, klok politikk, medlemssystemer, kultur, kommunikasjon, økonomi samt en stor og voksende organisasjon på likt. Vi har gjort absolutt alt vi har maktet underveis.
Nå er det opp til deg som velger.
Kanskje du også kan snakke med en du kjenner, som også skal stemme i dag?

Riktig godt valg!