Granheim Lungesykehus kan ikke legges ned midt i en lungepandemi

Granheim Lungesykehus skal ikke legges ned midt i en lungepandemi

RESOLUSJON NR. 10
VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS EKSTRAORDINÆRE LANDSMØTE
5. SEPTEMBER 2020

Siden 1905 har Granheim lungesykehus i Gausdal spesialisert seg på ånderettsorganenes helse og helbred, til nytte for pasienter fra hele landet. Spesialistsykehuset utreder, diagnostiserer, behandler og rehabiliterer alle faser av ulike lungelidelser. Granheim har lungemedisinsk poliklinikk og er en del av spesialisthelsetjenesten ved Sykehuset Innlandet (SI).

Midt under koronapandemien arbeider SI med planer om både nedleggelse og nedskalering av lungesykehuset. Allerede har uheldige kutt rammet sykehuset: I 2016 hadde sykehuset 38 senger og et budsjett på drøyt 34 millioner. I 2020 er sengeantallet 25 og budsjettet mer enn halvert til 18 millioner. Bemanningsfaktoren stuper fra 1,02 til 0,86 på fire år. Utarmingen av lungesykehuset er tydelig. Under lungepandemien står vi dårligere rustet enn noen gang. 

Et forsøk på overflytting av sykehuset til Gjøvik i 2016 viste seg ikke gjennomførbart. Den 27. august 2020 strandet et forsøk på flytting til Revmatismesykehuset, etter behandling i styret i SI. Et flytteforsøk til en erstatningsavdeling for lungepasienter i tolvte etasje i Lillehammer sykehus er også forkastet.

Allikevel fortsetter SI nedleggelsesprosessen for Granheim lungesykehus.

Sykehusets pasienter og ansatte har hatt mange, usikre og vanskelige år. Sykehuset Innlandet (SI) har herjet såpass med tilbudet ved lungesykehuset at viktige nøkkelmedarbeidere har valgt seg vekk fra den truede arbeidsplassen. Spesialisthelsetjenestetilbudet blir utarmet og viktige yrkesgrupper blir borte. 

Kuttene i sykehustilbudet har kommet fordi Sykehuset Innlandet (SI) er blitt pålagt av moderkonsernet Helse Sør-Øst (HSØ) å effektivisere, kutte og spare penger. Det har Innlandet oppnådd gjennom trange år. Innlandet er nå Norges tredje mest effektive helseforetak, og ytterligere kutt vil bli svært smertefulle. Innlandet kan nå notere seg for hele tre milliarder innsparte kroner inn i HSØ, som nå er planlagt overført til Oslo, for gjennomføring av bygg på Gaustad /Aker + nedleggelse av Ullevål sykehus. 

Helsepartiet aksepterer ikke at våre helsetjenester utarmes, og å legge ned et lungesykehus i pandemiens tid er en ren provokasjon. Derfor går vi klart imot både nedleggelse og nedskalering av tilbudet ved Granheim lungesykehus i Gausdal.

Nå er det tid for investeringer, ikke kutt. 

Vakre Granheim Lungesykehus – ligger i vakre landlige omgivelser med ren og frisk luft – perfekt for lungepasienter og rehabilitering ved lungesykdom.
Foto: Ole Flatmark

Helsepartiets politikk fra A-Å

4 thoughts on “Granheim Lungesykehus skal ikke legges ned midt i en lungepandemi

  1. Å legge ned Granheim, er som å ta pusten fra oss lungesyke. Det faller på sin urimelighet. Alle forstår vel at å bytte bort dette, mot en sengepost på Lillehammer sykehus, er gale matias fra ende til annen.

  2. Tilbud ved Granheim både forlenger og redder liv. Her fås riktig diagnose og dermed riktig medisin. Der er pasienter som har vært feildiagnostisert og derfor feilmedisinert før opphold på Granheim. Her gis undervisning i ulike mezisiner, kosthild, trening mm, som fremmer innsyn i egen sykdom, og da mulighet for å ta større ansvar for egen helse. Her får en under et opphold startet egen trening ,både individuelt og i gruppe,og opplever da bedring/økt kondisjon og muskelstyrke, som en kan videreføre så langt det er mulig etter opphold. Her er uteklimaet optimalt for de fleste. Her er tid og ro til å bygge seg opp, og få livskrefter tilbake Her er oppfølging av dyktig personale, hvor mange har lang kompetanse. Alt dette bidrar til betraktelig livskvalitet for de som har opphold på Granheim. Hvor finner en et lignende sted i Norge? Politikere som tar beslutninger burde i demokratiets navn sørge for å innhente info fra de som har erfaring med tilbudet og hjelpen som gis på Granheim lungesyke hus, som ikke kan erstattes på noen måte. Det skyldes all kompetanse, som nevnt, tilbud som gis over tid, og ikke minst beliggenheten.

    1. Ja, Helsepartiet arbeider målrettet for Granheim. Det var vi som tok initiativ til oppstart av aksjonen Redd Sykehusene i Innlandet og vi jobber tett med Granheimsaken i styret. Vi har skrevet brev og vi møter opp i styremøter hos Sykehuset Innlandet og planlegger en markering nå i oktober. Blir du med? Ta kontakt med oss på post@helsepartiet.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *