RESOLUSJON NR. 10
VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS EKSTRAORDINÆRE LANDSMØTE
5. SEPTEMBER 2020

Siden 1905 har Granheim lungesykehus i Gausdal spesialisert seg på ånderettsorganenes helse og helbred, til nytte for pasienter fra hele landet. Spesialistsykehuset utreder, diagnostiserer, behandler og rehabiliterer alle faser av ulike lungelidelser. Granheim har lungemedisinsk poliklinikk og er en del av spesialisthelsetjenesten ved Sykehuset Innlandet (SI).

Midt under koronapandemien arbeider SI med planer om både nedleggelse og nedskalering av lungesykehuset. Allerede har uheldige kutt rammet sykehuset: I 2016 hadde sykehuset 38 senger og et budsjett på drøyt 34 millioner. I 2020 er sengeantallet 25 og budsjettet mer enn halvert til 18 millioner. Bemanningsfaktoren stuper fra 1,02 til 0,86 på fire år. Utarmingen av lungesykehuset er tydelig. Under lungepandemien står vi dårligere rustet enn noen gang. 

Et forsøk på overflytting av sykehuset til Gjøvik i 2016 viste seg ikke gjennomførbart. Den 27. august 2020 strandet et forsøk på flytting til Revmatismesykehuset, etter behandling i styret i SI. Et flytteforsøk til en erstatningsavdeling for lungepasienter i tolvte etasje i Lillehammer sykehus er også forkastet.

Allikevel fortsetter SI nedleggelsesprosessen for Granheim lungesykehus.

Sykehusets pasienter og ansatte har hatt mange, usikre og vanskelige år. Sykehuset Innlandet (SI) har herjet såpass med tilbudet ved lungesykehuset at viktige nøkkelmedarbeidere har valgt seg vekk fra den truede arbeidsplassen. Spesialisthelsetjenestetilbudet blir utarmet og viktige yrkesgrupper blir borte. 

Kuttene i sykehustilbudet har kommet fordi Sykehuset Innlandet (SI) er blitt pålagt av moderkonsernet Helse Sør-Øst (HSØ) å effektivisere, kutte og spare penger. Det har Innlandet oppnådd gjennom trange år. Innlandet er nå Norges tredje mest effektive helseforetak, og ytterligere kutt vil bli svært smertefulle. Innlandet kan nå notere seg for hele tre milliarder innsparte kroner inn i HSØ, som nå er planlagt overført til Oslo, for gjennomføring av bygg på Gaustad /Aker + nedleggelse av Ullevål sykehus. 

Helsepartiet aksepterer ikke at våre helsetjenester utarmes, og å legge ned et lungesykehus i pandemiens tid er en ren provokasjon. Derfor går vi klart imot både nedleggelse og nedskalering av tilbudet ved Granheim lungesykehus i Gausdal.

Nå er det tid for investeringer, ikke kutt. 

Vakre Granheim Lungesykehus – ligger i vakre landlige omgivelser med ren og frisk luft – perfekt for lungepasienter og rehabilitering ved lungesykdom.
Foto: Ole Flatmark

Helsepartiets politikk fra A-Å