Hamar 31. januar

Styremøte i Helse Sør-Øst – minutt for minutt

Faksimile fra Aftenposten. Les saken
Her kan du lese hva som ble sagt i sin helhet under styrebehandlingen av den fremtidige sykehusstrukturen i Oslo – det vil si den planlagte utbyggingen av Aker og Gaustad og nedleggelsen av Ullevål. Behandlingen tok over to timer om og utskriften er på 30 A4-sider vi har derfor delt den opp i undersøker så det skal være lettere å finne frem.

Presentasjonen fra fagdirektør Jan Frich, HSØ

Det er mange og kraftige innvendinger mot planen om å dele opp akuttsykehuset på Ullevål og flytte deler av sykehuset til Gaustad og deler til Aker og la noe ligge igjen på Ullevål i lang tid fremover. De mest alvorlig innvendingene gjelder det internasjonalt anerkjente traumesenteret på Ullevål. Dette miljøet vil bli splittet som en følge av den planlagte nedleggelsen av Ullevål. Selve traumesenteret vil bli flyttet til Rikshospitalet/Gaustad mens det stort akuttsykehuset skal ligge på Aker.

Faksimile fra Aftenposten. Les saken
Styrebehandlingen av saken ble innledet ved at Jan Frich presenterte prosjektet og svarte på en del av kritikken som hadde kommet frem.  Det vakte ikke så rent lite oppsikt at han påstod Karolinska sykehus i Stockholm har like god kvalitet som Ullevål med hensyn til traumebehandling. Jan Frich viste til en avhandling som han fortalte at nylig er blitt publisert, «Review and Prediction of Trauma Mortality» Problemet til fagdirektør Frich er at Karolinska ble studert i årene 2007-2011 før det nye Karolinska, som ikke har lokalsykehusfunksjoner, hadde åpnet. På den tiden det var snakk om hadde Karolinska sjukehuset akuttfunksjoner for 500 000 personer og Ullevål 400 000. Frich trakk frem dette for si at et traumesenter uten akuttfunksjoner kan være like bra som Ullevål. Dette er altså ikke tilfelle og det er store problemer med sykehusstrukturen i Stockholm etter denne strukturendringen. Traumesenteret har stått uten pasienter, mens lokalsykehusene har vært helt overbelastet. Leder i Redd Ullevål Sykehus, Rolf Kåresen påpekte at bruke en studie av forholdene ved Karolinska fra 2007-2011 i beste fall må ha vært en misforståelse – men at den uansett er av alvorlig karakter,  fordi styremedlemmene lot seg berolige. I Klassekampen kaller Kåresen feilinformasjon av et slikt kaliber for et demokratisk problem. Innledning 1: Her kan du les nøyaktig hva Jan Frich sa

Presentasjon fra økonomidirektør Hanne Gaaserud

Mange er svært bekymret for høye kostnader, manglende økonomisk bærekraft og urealistisk høye forventninger til gevinstrealisering og effektivisering. Innledning 2: Her kan du lese hva økonomidirektør i Helse Sør-Øst Hanne Gaaserød hadde å si om saken

Faksimile fra Nrk Østlandssendingen. Les saken

Presentasjon fra arkitektene

De tre tårnene på Gaustad som er planlagt 76 meter høye er omstridte og det er knyttet betydelig reguleringsrisiko til prosjektet. Det gjelder ikke bare for de planlagte høydene, men også når det gjelder vernehensyn i forhold til fredede Gaustad sykehus er er det problemer og både By- og Riksantikvaren har uttalt seg kritisk om planene. Plan- og bygningsetaten har levert en forhåndsuttalelse der de konkluderer med at reguleringsrisikoen er svært høy. Innledning 3 og 4: Her kan du lese hva Helse Sør-Øst arkitekter sa til styret

Diskusjonen i styret

Hvordan foregå egentlig debatten i styret i et regionalt helseforetak. I denne debatten var alle de tre ansatterepresentantene imot ledelses forslag og uttrykte stor bekymring for de foreslåtte løsningene. De ansattes styrerepresentanter er imidlertid i mindretall i styret – så det at LO, Unio og Akademikerne hadde en annen oppfatning enn ledelsen betød ikke nødvendigvis så mye. Diskusjonen starter med en innledning fra administrerende direktør Cathrine Lofthus. Deretter følger en et innlegg fra styreleder Svein Gjedrem. Her vakte også han en del oppsikt ved å legge vekt på hvor stor verdi Ullevåltomten hadde som område for boligutvikling. Her kan du lese hvordan hele diskusjonen forløp.    

3 thoughts on “Hamar 31. januar

  1. Kudos til Helsepartiet for et meget grundig arbeid med å dokumentere utviklingen i Ullevålsaken.
    Alle krumspringene og faktafordreiningene som Eirikstein og HSØ legger opp til må komme opp i lyset. Folk har krav på å få vite den EGENTLIGE årsaken til at de vil nedlegge Ullevål sykehus.

  2. Hjertelig takk for at dette gjør dette materialet tilgjengelig. Har Erna Solberg, Bent Høye og Siv Jensen mottatt kopier av dette?
    Det har lenge vært åpenbart at de enorme lønningene til helsetoppene ikke har gitt oss personer hvis høyeste prioriet er best mulig helsetilbud for flest nordmenn, men derimot best mulig fordeler for dem selv.
    Ingen helsetopp fortjener høyere gasje enn Erna Solberg. Ingen av de burde ha mer i lønn enn Siv Jensen.

  3. Er det så vanskelig å bruke hodet når det står et nytt flott sykehus med operasjonstuer og rtg på LHL Gardermoen . Lei heller tjenester der enn å bygge nytt sykehus i Oslo .Tror det blir billigere og vi får raskere ned helsekøene. Landet består av mer enn bare Oslo borgere. Tenk de flinke folkene som mister jobbene sine. Blir kvalm av politikerne .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *