Har dere BARE helsepolitikk ?

Når jeg er ute å snakker med velgere er det det spørsmålet jeg oftest får. Svaret er NEI,-vi har faktisk et bredt program som inkluderer politikk på svært mange områder ! Hvordan blir politikken til,-hvem bestemmer hva Helsepartiet står for ? Utgangspunktet og selve starten for Helsepartiet var Helsepolitikk,-og ettersom flere og flere medlemmer sluttet seg til oss kom det også flere forslag til god politikk på mange andre områder,-det resulterte i resolusjonsforslag,-altså forslag til politikk,-og på landsmøtene våre har resolusjonsforslagene blitt behandlet,-og de fleste forslag ble vedtatt ved avstemming og har dermed resultert i et flott stortingsprogram som dekker mye mye mer enn konkret helsepolitikk. https://helsepartiet.no/stortingsprogram-2017-2021/

Men det er helsepolitikken vi hører mest om ?

Ja,-for i øyeblikket føles det mest akutt og fordi fokuset vårt er der hvor kostnadene er absolutt størst dersom fokuset skulle svinne. Det er litt som å se at en person er i ferd med å drukne,-skal vi da diskutere vannkvaliteten eller bekymring for algevekst,-skal vi ta en diskusjon på hva vi egentlig tenker om fiskeoppdrett,fartsgrenser til sjøs eller at det er skremmende dårlig svømmeopplæring for barn ? Kanskje vi skal diskutere svikten i psykisk helsevern for det er jo mulig at vedkommende som kaver i havet har hoppet dit med viten og vilje ? For personen som er i ferd med å drukne er ikke dette relevant,-vi velger å ha fokus på det vi opplever som mest akutt,-verdien av et menneskeliv.

Er helsesaken virkelig så akutt ?

I 1964 hadde vi 23 000 somatiske sykesenger,-til tross for befolkningsvekst og økt behov har vi idag kun 10 800 ! I 1973 hadde vi 150 fødeavdelinger,-nå har vi færre enn 50 ! Vi er et av verdens rikeste land men bruker langt mindre av BNP på helse enn mange andre europeiske land. Beslutningsforum,-et råd bestående av de fire regionale helsedirektørene i lukkede prosesser som jevnlig avslår nye medikamenter og behandling selv om våre naboland sier ja. Vi har en pågående krise med tanke på bemanning,-allikevel makter vi ikke å beholde de dyktige fagfolkene vi allerede har i sine stillinger,-jordmødre,-sykepleiere og helsefagarbeidere varsler oppsigelser med arbeidspress og arbeidsforhold som årsak. Alle som har jobbet i helsevesenet vet at det er helt vanlig med stillinger helt nede i 12%,-ansatte som i praksis jobber 100 % men ikke engang kan låne til bil fordi ifølge arbeidskontrakten er de jo i praksis arbeidsløse,-samtidig viser beregninger at dersom man hadde tilbudt større stillinger til samtlige helsefagarbeidere i Norge ville vi druknet i dem,-det ville vært umulig å gi alle jobb. Da må man spørre seg om ikke alle disse problemstillingene egentlig er et resultat av at helsevesenet først og fremst er drevet av nitidig innsparing,-budsjettprioriteringer og økonomiske hensyn ? Vi mener at Norge har mer enn nok penger til å både gi gode helsetjenester til våre innbyggere og ivareta våre ildsjeler i kjortler,-det er ikke en ugift men en investering ettersom en frisk befolkning faktisk er den største formuen Norge har. Når det er sagt er det også sånn at alt påvirker vår helse i større eller mindre grad,-derfor har vi politikk på mange områder nettopp fordi at et velfungerende,-empatisk og rettferdig system vil være helsefremmende og også positivt på mange andre områder.  

Hva vil Helsepartiet ?

Vi ønsker å avvikle foretaksmodellen,-skrote New Public Managment,NAV og ikke minst byråkratiet som kanskje er det største sluket i pengesekken. Vi vil ha tilbake tillit til fagfolk enten det er lærere,-politi,-brannvesen eller akuttberedskapen,-la de som går i skoene bestemme hva de trenger for å gjøre jobben sin best mulig ! Vår politikk har fokus på likeverd,-respekt og omsorg for alle. Noen nevner at et lite parti kan ikke gjøre stort,-men selv verdens lengste maraton starter med ett steg,-vi har tatt de første,-bli med oss videre og bli med på å gjøre den store forskjellen,-la oss krysse mål linjen sammen ! Uten liv og helse,-retten til behandling og et rettferdig helsevesen kan man uansett ikke nyte noen av de løftene som politikerne gjerne lover oss før et valg. STEM HELSEPARTIET !          

One thought on “Har dere BARE helsepolitikk ?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *