Helsen din er det mest verdifulle du har.

Investeringer i din og min helse kan spare oss for lidelser og samfunnet for milliardsummer.
Helsepartiet er det eneste partiet som bygger all politikk ut fra helsehensyn: forebygging, rask og god behandling, samt rehabilitering. I sum vil dette gi oss høyere livskvalitet, bedre økonomi og investeringer i samfunnsarenaer der vi bygger fremtiden.

Status i Norge i dag er at vi har Euroaps mest uføre befolkning (ref Aftenposten / SSB) , vi ligger også skyhøyt på sykmeldinger og vi har blant Europas lengste ventelister til sykehus, inngrep og operasjoner.

Dette henger tett sammen med at kapasiteten i helsetjenestene er altfor knappe! Partiene AP, H og Frp fikk flertall i 2001 om å legge ansvaret for helsesektoren ut til et byråkrati som fikk i oppdrag å styre etter økonomiske prinsipper. Det har de gjort. Og en krone spart er en krone tjent.

I dag er altså helsetjenestene utenfor reel demokratisk kontroll, for byråkratene er fast ansatt og de står ikke til valg overfor befolkningen hvert fjerde år, slik politikerne må.
I dag er helsetjenestene sterkt nedskalert og Norge har derfor en unødvendig syk og lidende befolkning.
Dette kan snu!
Men det krever at innbyggerne tar grep, og det kan hver og en gjøre ved valg.

Styringen av helsesektoren må tilbake til demokratiet. Folkevalgte må sammen med helsefagfolk med innsyn i tjenestene finne de gode måtene å fremme folks helse og helsefaget. Det gjøres ikke dag!
Ved å føre helseregnskapene med både pluss og minus vil vi synliggjøre at verdien av helse er enorm. Både for enkeltmennesket som får helsen tilbake og for samfunnet som får lavere utgifter til trygder og stønader til en stadig sykere befolkning.

Helsepartiet synliggjør verdien av befolkningens helse med begrepet Brutto Nasjonal Helse.
Verdien av vår helse har regjeringen selv klargjort, ved å vise at hele 75% av Norges nasjonalformue er innbyggernes fremtidige arbeidsevne. Petroliumssektoren utgjør kun 2 prosent!
For å kunne jobbe må folk primært ha helse, sekundært en utdannelse.

Å investere i helse er det mest lønnsomme vi kan gjøre.
For deg som er syk eller ufør: det er håp. Vi er her for å hjelpe deg.


Les hele Helsepartiets program her.https://helsepartiet.no/stortingsprogram-oversikt/