Helse vil prege valgkampen

Kantars helsepolitiske barometer ble i dag lagt frem. Tallene viser at velgerne er svært opptatt av helse.

Helsepolitisk barometer viser at innbyggerne ber regjeringen å prioritere arbeidet med to sektorer: arbeidsledighet (44%) og helse (43%).
Pandemien har påvirket innbyggernes opplevelse av politikkens hovedoppgaver.

Noen funn: 
Syv av ti mener Norge har et todelt helsevesen
Ni av ti er bekymret for sykepleiermangelen
Fem av ti mener det offentlige helsevesenet ikke vil klare fremtidens helseutfordringer
Fem av ti sier at egeninnsats for egen helse svekkes med innføring av 25% MVA på «alternative» helsetjenester.
Fire av ti mener at Norge må fokusere på tilstrekkelig og kompetent helsepersonell 
Kun én av ti har et godt inntrykk av helsetilbudet til mennesker med psykiske utfordringer.

Nyvalgt leder for Helsepartiet, lege, spesialist i indremedisn, dr. med Erik Hexeberg mener tallene viser at helse nå må få en helt ny giv. 
– Pandemien har vist hvor dyrt det er for både livskvalitet, samfunnsliv, arbeidsliv og økonomi, når helsen trues. Helsepartiet er det eneste partiet som setter helse først. Alle andre partier har andre saker og grupper de arbeider for primært, noe også alle regjeringer de siste 20 årene dessverre har bevist. Deres troverdighet innen helse er ikke god.   

Kamp mot MVA på helse
Helsepartiet gikk på landsmøtet i 2020 imot regjeringens innføring av 25% MVA på helsetjenester utenfor det offentlige. Over halvparten av respondentene i Kantars helsebarometer peker på at denne fordyringen er til hinder for egeninnsats for egen helse. 
– Helsepartiet aksepterer ikke denne ukloke avgiften på ivaretakelse av egen helse, sier Erik Hexeberg. 
– Vi kommer til å gå til styrket og fokusert kamp for å fjerne MVA på disse helsetjenestene. Tilgang til helsehjelp er en rett for enkeltmennesket, og ikke et privilegium som tilhører de priviligerte. 

Psykisk helse 
Tallene i undersøkelsen viser at mange opplever at psykisk helse nå er viktigere enn før. Pandemien har påførst flere mennesker psykisk uhelse. I løpet av de siste tiårene, mens befolkningen og psykiske lidelser har økt, har antallet psykiatriske sykesenger blitt redusert fra over 8000 i 1970 til nå kun omlag 3500.
– Regjeringens såkalte «satsing på psykisk helse» har vært fullstendig feilslått, slår Erik Hexeberg fast.  

Sikre helsearbeidere
Innbyggerne er bekymret over bemanningen i helsetjenestene. Tilstrekkelig antall ansatte med god kompetanse er avgjørende. Spesielt peker velgerne på sykepleiere. Det hjelper ikke å ha mange sykepleiere når altfor mange ikke får fulle stillinger eller lønn som forventet. SSB dokumenterer at to av ti sykepleiere slutter i jobben innen ti år.

Svekket demokrati
– Helse er i aller høyeste grad et demokratisk ansvar, understreker Erik Hexeberg.
– Under dagens organisering av helsetjenestene har de største partiene satt ut både makt og myndighet til byråkratiet. Det undergraver innbyggernes og velgernes mulighet til å påvirke helsetjenestenes omfang og kvalitet.
Hexeberg peker på at helseforetaksmodellen fratar innbyggernes mulighet til å utforme gode helsetjenester. 
– Dagens organsiering er ikke formålstjenelig. Ei heller er den hugget i stein. 
Helsepartiet har politikk og løsninger som er forankret i helsetjenestens primærmål som er å sørge for en friskest mulig befolkning. Mye er opp til velgerne.

Velgernes ansvar
Partigrunnlegger og nestleder Lise Askvik mener tallene underbygger at Helsepartiet har sin rettmessige plass i norsk politikk.
– Vi må huske at det er innbyggerne og skattebetalerne som eier, trenger og finansierer helsetjenestene. Å fjerne demokratiets påvirkning på helsesektoren var et alvorlig feilgrep av AP, H og Frp som 6. juni 2001 presset gjennom dagens organisering. 
Helsepartiet er dannet for å presse de store partiene til å ta tilbake ansvaret for helsesektoren. Bare slik kan demokratiet igjen få hånden på rattet i denne særdeles viktige sektoren, med andvar for hvert menneskes liv og helbred. 

Helsepartiet stiller til valg i alle landets 19 valgkretser (de gamle fylkene). 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *