Helsepartiet er bekymret for OUS-ansattes integritet – pressemelding sendt 6.10.18

Vi sendte ut følgende pressemelding 6. oktober 2018


Helsepartiet er via flere kanaler blitt gjort kjent med at ledelsen ved Oslo Universitetssykehus, gjennom sin Kommunikasjonsavdeling, har pålagt alle klinikkledere å signere kronikker til støtte for ledelsens planer for utviklingen av sykehus-Oslo. Disse planene er omstridt både politisk, blant fagfolk og internt i OUS. Saken skal behandles i Oslo bystyre 24. okt og i Stortinget ved årsskiftet. Vi vet at flere av klinikksjefene har reagert på fremgangsmåten internt. De frykter represalier dersom de ikke skriver under. Fryktkulturen ved OUS er dokumentert i media gjennom flere år. De har utgått epost fra Kommunikasjonsavdelingen, ved kommunikasjonsrådgiver Ivar Greiner, 26. sept kl 02.24 med plan over seks kronikker – en hver uke i tiden fremover. I mailen ble den første kronikken sendt ut til klinikklederne med følgende tekst: «Si fra innen utgangen av torsdag dersom du ikke vil stå bak innlegget. Ideelt sett skulle alle klinikkledere fått anledning til å gi innspill til selve teksten, men det har vi ikke tid til, rett og slett.» Videre inneholder mailen følgende plan for mediebruk: «Dette er også en skisse til mediekampanje som viser hvorfor vi planlegger å samle OUS på Aker, Gaustad og Radiumhospitalet. Det finnes flere svar på hvorfor, men i denne omgang fokuserer vi på de faglige argumenter. Planen nå er å ha en minikampanje senere, men da fokusere på økonomiske argumenter. Etter at «Samarbeid løser fremtidens utfordringer i sykehusene» er publisert følges det opp en 4 -5 ukers periode med nye innlegg som utbroderer det samme budskapet. Uke 40: Samarbeid løser fremtidens utfordringer i sykehusene Uke 41: Blodsykdommer Uke 42: MIT Uke 43: ØNH Uke 44: Øye Uke 45: Plastisk kirurgi» Denne mailen kan Helsepartiet dokumentere ved forespørsel til lise.askvik@helsepartiet.noeller lene.haug@helsepartiet.no. Dersom dere vurderer å publisere disse kronikkene oppfordrer vi dere til å kontakte alle signaturer for å kontrollere at disse frivillige fra de ulike ansatte. Mvh Helsepartiet leder Lise Askvik, nestleder Lene Haug

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *