Helsepartiet Bodø

Helsepartiet Bodø ble stiftet 19. september 2019

Følge Helsepartiet Bodø på Facebook

Organisasjonsnummer: 923 558 284

Adresse:
Helsepartiet Bodø
c/o Eva-Elisabeth Berg Larsgård
Rensåsgata 16B
8005 BODØ

Helsepartiet Bodø valgt følgende styre:

Leder:
Hilde Marie Nohr
974 99 554 //hildenohr@hotmail.com

Nestleder:
Eva-Elisabeth Berg Larsgård
477 57 044//  ee@16b.no

Styremedlemmer:
Svein-Tore Berg Larsgård
Inga-Lill Laumann
Julia Gylseth