Helsepartiet, – et lite ensaksparti ?

Mange spør: Er Helsepartiet kun et ensaksparti?

Retorisk kan jo jeg spørre, har AP kun arbeidspolitikk? Har SP kun sentrumspolitikk? Har KRF utvist den mest medmenneskelig politikken eller har FRP prestert å gi oss de store fremskrittene navnet lover? Er H og V motpoler i Norsk politikk? Helsepartiet har vedtatt politikk på mange områder man kanskje ikke umiddelbart forbinder med helse, det være seg beredskap, infrastruktur, miljøspørsmål, pensjonsrettigheter, utdanning og landbrukspolitikk, – listen er lang.

Det som skiller oss fra mange partier er nettopp tanken om at ALT faktisk påvirker vår helse positivt eller negativt! Vi har et byråkrati i Norge som gjør at mange instanser som skal yte hjelp nesten gjør det motsatte og det sluker penger ut av statskassa. Visste du forresten at NAV krever legeattester regelmessig for at mottakere at ytelser skal bevise at de fremdeles er blinde,har en amputert fot eller et barn med Downs…? Dette byråkratiet betaler vi for! Skoler, politi, militæret og helsevesenet er underlagt New Public Mangament, – et system som gjør de ansatte til dokumenteringsslaver fremfor å fokusere på den oppgaven samfunnet trenger at de utfører. Konsulentbruken er et pengesluk av de aller største, – samtidig er vi en nasjon med innbyggere som alle har kunnskap, kompetanse og innspill, – men vi blir ikke spurt eller hørt i viktige avgjørelser som angår oss privat og påvirker oss som nasjon. Konsulenter som ikke engang har vært i din kommune får mer de skulle ha sagt om f.eks kvaliteten i eldreomsorgen, –spør man de ansatte,-ja da får du et ganske annet svar.

Mange utrykker frustrasjon over at politikerene ikke vet hva som foregår eller har kjennskap til faktiske forhold når de vedtar ting, – samtidig er jobben deres å representere oss, – deg og meg.

Helsepartiet består av engasjerte ifra alle samfunnslag, og alle er med på å bygge politikken vår enda større, bredere og mer inkluderende, men allerede nå tør jeg påstå at vi favner om de aller viktigste sakene som påvirker samfunnet vårt.

Jeg tør hevde at vi også er det partiet med størst potensiale, – fra det øyeblikket ideen ble født og underskrifter ble samlet for å kunne kalle seg et politisk parti i Norge gikk det kun noen måneder før vi hadde etablert fylkeslag i nesten hele Norge, og maktet å stille til stortingsvalg med kandidater fra nesten hele landet!

Vi vokser og politikken vår vokser,-og det i rekordfart !

Hvis du gikk glipp av landsmøtet vårt kan du ta en titt her:

https://www.facebook.com/helsepartiet/videos/?view_public_for=1262544973818653&ref=page_internal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *