Resolusjon 3: Helsepartiet går inn for FNs miljømål

Resolusjon nr. 3 vedtatt på Helsepartiets landsmøte i 2019. Storresolusjon om miljø og klimapolitikk.Helsepartiet støtter FNs klimamål.