Helsepartiet gratulerer USA

Som en følge av koronapandemien er verden svært opptatt av helse.

-Håndteringen av koronasmitten i USA har bekymret oss sterkt, og nå håper vi USA får en snarlig plan for en helt annen og mye bedre beskyttelse av befolkningens helse, sier Helsepartiets leder Lise Askvik.

– Vi håper det offentlige USA snarest mulig tar nye grep for en aktiv ivaretakelse av innbyggernes liv og helse, både i pandemien men også at helsetryggheten styrkes for de mange millioner som ikke har nødvendig helseforsikring.

Med dette valget har amerikanerne også gitt klarsignal til et større, statlig engasjement i helsepolitikken.

– Det er grunn til å tro at demokratenes seier betyr en større sikring av enkeltmenneskers mulighet til å få nødvendig helsehjelp, sier Helsepartiets nestleder, Lene Haug.

Dette presidenvalget er svært viktig for både amerikanernes og verdens fremtid. Med 100 millioner forhåndsstemmer og høy valgdeltakelse har innbyggerne gitt sitt mandat til valgmennene. 
– Denne amerikanske valgavgjørelsen er svært viktig. Dette gir håp om en friskere befolkning og et tilfrisknende demokrati, sier Helsepartiets andre nestleder, lege Erik Hexeberg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *