Helsepartiet Innlandet

Helsepartiet Innlandet er fylkeslag i det nye Innlandet fylke som det sammenslått av Hedmark og Oppland heter. Helsepartiet Innlandet ble stiftet 20.mars 2019 Helsepartiet Hedmark og Helsepartiet Oppland eksisterer fortsatt, men aktiviteten er flyttet til Helsepartiet Innlandet. Leder i Helsepartiet Innlandet er Peter Andersen som også er aktiv i brukerutvalget ved Sykehuset Innlandet og i Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS) Helsepartiet Innlandet har engasjert seg i mange saker og har stort fokus på forholdene ved og fremtiden for Sykehus Innlandet. Helsepartiet Innlandet er i ferd med å stifte lokallag i kommunene i hele fylket. Nylig ble Helsepartiet Sør-Odal stiftet og lokallag er i ferd med å bli etablert i Nord-Odal, Kongsvinger og Gjøvik høsten 2019. Ta kontakt med fylkesleder Peter Andersen på 926 56 711 eller oslosan@online.no om du har lyst til å engasjere deg eller ønsker å komme i kontakt av andre grunner.