Glemte pasientgrupper

Helsepartiet løfter glemte pasientgrupper

Sikre trygghet og god sivil beredskap i hele landet

Norsk helsevesen er gjennomgående best på akuttmedisin eller såkalt ”blålys-medisin”. Kronisk syke blir for ofte glemt og neglisjert. Målstyringens fokus på å kurere og behandle pasienter -gjerne en gang for alle- fører til at mange pasientgrupper nærmest blir overlatt til seg selv med liten støtte fra samfunnet. Mange havner også i en uverdig kamp mot NAV for å klare seg økonomisk.

I vårt prinsipprogram har vi skrevet mye om eldre og utsatte mennesker med psykiske lidelser, funksjons- nedsettelser og lidelser som er vanskelig å diagnostisere.

Å være pasient er i seg selv en stor belastning. Å bli mistrodd av sine hjelpere er en tilleggsbelastning. Bekymringsverdig mange pasienter og pasientgrupper har kontaktet Helsepartiet med erfaringer der de opplever ikke å bli tatt på alvor. Et politisk parti kan ikke vedta den enkelte helsearbeiders opplevelse av ulike pasienter, men vår jobb er å legge til rette for at alle pasienter skal bli møtt med den samme respekt og åpenhet for deres lidelser, uansett om de har fått en diagnose eller ei.

Helsepartiet vil:

Styrke rettighetene til kronisk syke.
Jobbe for systemer som fester sin lojalitet i enkelt- mennesket og deres opplevelse av egen helse. Helsevesenet skal ta alle pasienter på alvor, uansett om diagnosen er ME, kreft eller ALS –og uansett om de forstår lidelsen eller ei.
Sørge for at det opprettes gode nasjonale registre for å kartlegge omfanget av ulike sykdommer i Norge.
Sørge for kompetanseheving når det gjelder kroniske og dessuten sjeldne sykdommer samt sykdommer uten god behandling per i dag.
Anvende internasjonalt anerkjent forskning til nye behandlingsformer, diagnostisering og forebygging, samt styrke norsk forskning på disse områdene.

Forrige: Multiresistente bakterier og behandling i utlandet
Neste: ME-syke

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021

Helsepartiet stortingsprogram for 2017