Resolusjon 6: Helsepartiet ønsker god barselomsorg

RESOLUSJON NR. 6 VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS LANDSMØTE 11-12 MAI 2019

GOD BARSELOMSORG FOR EN GOD START PÅ LIVET

Barselomsorgen er under press. Nylig sendte barselavdelingen på Rikshospitalet en bekymring til arbeidstilsynet, da de ikke lenger kunne stå inne for forsvarligheten av den behandlingen de ga barselfamiliene. Det sitter langt inne for en yrkesgruppe å gå til et slikt steg. Barselomsorgen må styrkes omgående, både på sykehusene og i kommunene, slik at alle nyfødte og deres familier får en god og forsvarlig barselomsorg.

Barselomsorgen skal være lett tilgjengelig og ha lav terskel. I 2018 ble 55 120 levende barn født i Norge. Behovet for god barselomsorg er stort. Dette er også viktig dersom vi ønsker å øke fødselstallene i Norge. En god barselomsorg krever nødvendig dekning av jordmødre. Det er god samfunnsøkonomi å legge til rette for en god start for en nybakt familie, og slikt arbeid gir et godt grunnlag for optimalisering av fysisk og psykisk helse i det som for mange kan være en krevende tid.

I Norge har vi faglige retningslinjer for barselomsorgen. Uavhengig av om barseltiden tilbringes hjemme eller på sykehus, skal denne tiden tilrettelegges på en forutsigbar og familievennlig måte. Den skal være individuelt tilpasset og ha kontinuitet.

Helsedirektoratet definerer de to første ukene etter fødsel som «en kritisk tid for familier med nyfødte barn».

Nasjonalfaglige retningslinjer er laget for å bedre tjenesten og kvaliteten på tilbudet. Jordmødre og barnepleiere er bekymret for kvaliteten i dagens barseltjeneste. Personalet føler at de ikke strekker til og frykter at de ikke får fulgt opp barselkvinnene/familiene på en forsvarlig måte.

Som for mange andre ansatte i helseforetakene, tillegges også personalet på føde- og barselavdelingene stadig flere oppgaver, uten at personalressursene økes. Resultatet blir et stort arbeidspress, som gir seg uttrykk i stort sykefravær og kompetanseflukt.

Nasjonalfaglige retningslinjer for barselomsorgen sier også at barselomsorgen skal styrkes ved at alle nyfødte og deres familier får hjemmebesøk av jordmor etter fødsel. Nasjonalt ser vi store problemer med å greie dette på grunn av den lave jordmordekningen.

Helsepartiet vil:

  • Sørge for nødvendig jordmor- og barnepleierdekning på sykehusene og i kommunene
  • Sikre familiene en individuelt tilpasset barselomsorg
  • Få tilbake støttefunksjoner i helsetjenestene slik at helsepersonell får færre oppgaver og kan konsentrere seg om å ivareta pasientene
  • Bedre arbeidsforholdene for jordmødre, barnepleiere og andre faggrupper knyttet til barselomsorgen, slik at sykefraværet og antallet fratredelser reduseres
  • Sørge for at alle familier med nyfødte faktisk får hjemmebesøk av jordmor i løpet av de første ukene etter fødselen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *