Helsepartiet Vestland med ny, fagsterk ledelse

Helsepartiet er det eneste partiet i Norge som prioriterer helse først. Nå har Helsepartiet Vestland fått ny ledelse, med leder Vivian Veum (Bergen), nestleder Thomas Aksnes (Bergen) og fem styremedlemmer.

– Aldri før har folk vært mer opptatt av helse, men dessverre evner ikke dagens helsevesen å ivareta innbyggernes helse på best mulig måte. Nå må demokratiet si ifra om de ønsker en satsing på helse, sier nyvalgt leder Vivian Veum, som har en fersk doktorgrad i ernæring og fedmeproblematikk fra Universitetet i Bergen (UiB) og 10 års forskningserfaring fra UiB og Haukland sykehus. Hun har også mange års undervisningserfaring innen kosthold og livsstil, både i privat og offentlig sektor.

Nestleder Thomas Aksnes er spesialist i høyteknologiske helseinnovasjoner og driver helsefremmende arbeid på hele fem kontinenter, gjennom klinikk-gruppen Health Optimizing.
– Helsepartiet arbeider for en mye mer bevisst og systematisk forebygging av helseplager, noe som bedrer både livskvalitet og kostnadseffektivitet. I tillegg til å utvikle helsevesenet til å kunne løse helseproblemer raskere og bedre, fokuserer vi også på at pasienter skal få hjelp før en eventuell diagnose utvikles. Sykdom er på flere måter blitt mer vanlig enn å være frisk. Sånn behøver det ikke å være, understreker de to.

Helsepartiet har politikk for alle departementer og sektorer. Partiet tilhører hverken høyre- venstre eller sentrum, men har helse som kompass i sin politik for alle sektorer.
Helsepartiets mål er et friskere Norge, derfor arbeider partiet for systematisk forebygging av lidelser, større kapasitet til behandling, raskere integrering av nye og bedre metoder, og en mye bedre rehabilitering enn det norsk helsevesen tilbyr i dag.
– På denne måten kan vi spare enorme ressurser både humant og samfunnsøkonomisk, sier Vestlandets leder Veum.
– Vi ønsker å revolusjonere helsevesenet og få mer ut av hver helsekrone -vi vet at det er mulig. Symptomdemping alene er ikke tilstrekkelig helsehjelp; det må settes mer fokus på å finne og løse røttene til helseproblemene, og bedre behandlingsmetoder eksisterer. Derfor jobber Helsepartiet for et oppdatert og moderne helsetilbud med fokus på behandling av årsaken til sykdom, forebygging og styrking av kroppens selvregulerende og selvhelbredende prosesser. For å spille på lag med kroppen er blant annet kosthold viktig, så Helsepartiet vil også rette fokus på bedre matkvalitet og lettere forståelige kostråd basert på oppdatert forskning. Dagens dogme er at fedme og livsstilssykdommer er selvforskyldt, men vi mener at mye av ansvaret ligger hos feil fra helsemyndighetene. Vi er klare til å ta et oppgjør!

Fredag 5. februar avholdt Helsepartiet Vestland sitt årsmøte med valg av nytt styre. Med seg har Vivian Veum og nestleder Thomas Aksnes (Bergen) også styremedlemmene May-Lisbeth Knutsen (Voss), Frank Robert Aadland (Sveio), Tove Grastveit (Stord), Stig Engelsen (Bergen) og Hannah Hawkshaw (Bergen).

Leder Vivian Veum ble også valgt som HP Vestlands faste representant i Helsepartiets sentralstyre, med Thomas Aksnes som vara.
Nestleder Thomas Aksnes har allerede en av sine kampsaker klare: 
– En høyaktuell sak som gjør at mange vil vurdere å gi sin stemme til Helsepartiet ved neste valg, er at regjerngen den 1. januar 2021 innførte 25% merverdiavgift på nesten alle helsebehandlinger som ikke helt eller delvis er dekket av det offentlige. Dette berører over halve befolkningen og mange som har helseutfordringer det offentlige helsevesenet ikke kan hjelpe like godt med. Når man betaler en stor del av sin inntekt til helsevesenet gjennom skatt og avgifter oppleves det ikke rettferdig å måtte betale for helsehjelpen av egen lomme igjen – og i tillegg måtte betale merverdiavgift på 25%. Dette aksepterer vi ikke, så Helsepartiet går til kraftfullt kamp for å rette opp i dette ukloke kuttet, lover Aksnes og inviterer alle som er enige til å ta kontakt og bli med i arbeidet. 


Visste du at:
* Norge i 1990 hadde over 8000 sykehussenger til psykiatri, men i dag har vi godt under 4000 igjen?
KILDE SSB: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/sykehussenger-til-besvaer?tabell=315166
*Norge i 1964 hadde 24.000 sykehussenger til en befolkning på 3,5 millioner – og nå som vi er 5,3 millioner har vi 10.800 sykehussenger igjen
Legetidsskriftet: https://tidsskriftet.no/2020/03/debatt/vi-har-ingen-ledige-senger
* At 75% av Norges nasjonalformue er befolkningens arbeidsevne – med helse som forutsetning?
Kilde; regjeringen https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/bruk-av-oljepenger-/hvor-stor-er-oljeformuen/id484903/


FAKTA:
Helsepartiet ble dannet i 2017 da vi stilte til Stortingsvalg og i kommunevalget i 2019.
Helsepartiet sitter i dag med flere representanter i kommunestyrene i Arendal, Vanylven og i råd i Modum Kommune.
Helsepartiet har kvinnelige ledere i åtte av elleve fylkeslag – og er Norges mest kvinnesterke parti.
Helsepartiet avholdt sitt fjerde landsmøte via Teams 5.juni med 103 påmeldte.
Helsepartiet har som mål å komme inn på Stortinget i 2021.
Les mer her: www.helsepartiet.no


For kontakt:
Leder Vivian Veum, tlf 47397770, epost: vivian@balansertkosthold.no
nestleder Thomas Aksnes, tlf 40828200, epost: thomas.aksnes@gmail.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *