Helsepartiet Viken

Fylkesstyret i Helsepartiet Viken er fra desember 2020:
Leder: Lise Askvik, 9202 5592 / lise.askvik@helsepartiet.no
Nestleder Kjersti Almåsvold, 920 55 920 / kjersti.almasvold@helsepartiet.no

Styremedlemmer:
Helene Spro, 942 82 582, helenespro63@gmail.com
Reidunn Hilde Vist, 920 65 473, Reidun_Vist@hotmail.com
Sam Natanael Møllerop-Allum, 479 41 004, sallum@live.no
Elisabeth Overaa, 473 28 108, eoveraa@gmail.com
Jørn Tore Guldbrandsen, 957 37 771, jt-gu@online.no
Petter Kjærstad, 412 82 042, petter@idvakten.no
Janne Hilde Bomo, 920 51 006, Janne-hi@online.no
Lena Haugsnes, 466 61 978, lena.haugsnes@helsepartiet.no
Y. Buer Skarstad, Marit Aasland, Hans Omberg, Lilly Bergheim

Helsepartiet Viken har tre underavdelinger i de gamle fylkene som alle stiller til valg høsten 2021:

I Helsepartiet Viken er det dessuten opprettet følgende lokallag