Kultur i koronakrise

Helsepartiet vil lytte til kulturarbeiderne – vi trenger både kulturen og arbeidsplassene der, også post-korona

RESOLUSJON NR. 5
VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS EKSTRAORDINÆRE LANDSMØTE
5. SEPTEMBER 2020

Winston Churchill, blir ofte sitert på noe han skal ha svart da han ble spurt om å kutte i kulturbudsjettene for å skaffe mer midler til krigsinnsatsen: «Hva er det da vi kjemper for?» 

Kultur skaper mening, innhold og god helse for innbyggerne. Imidlertid er kulturbransjen også svært viktig for økonomien, bransjen sysselsetter flere enn fiskeri og landbruk til sammen. Det er viktig at vi nå redder disse arbeidsplassene.

Å stenge kulturlivet var nødvendig for å redde liv og helse. 

En av Helsepartiets prinsipper er å lytte til dem som har skoene på. Som reiselivsbransjen, og restaurant- og utelivsbransjen er kulturbransjen blant dem som er hardest rammet av nedstengingen av samfunnet. Kulturbransjen mangler sterke fagorganisasjoner og store bedrifter som kan tale deres sak.

Kulturarbeidere flest jobber som selvstendig næringsdrivende og ble hardt rammet. Konserter og forestillinger ble umiddelbart avlyst og fremtiden er usikker. Andre deler av samfunnet har åpnet, men kulturlivet fortsatt svært begrenset Kulturbransjen sysselsetter tusenvis av mennesker. Det er artister, komponister, skribenter, produsenter, kostymedesignere, sceneteknikere og mye mer. 

Kulturarbeiderne har gjort sin samfunnsplikt og akseptert at inntektsgrunnlaget deres er revet bort på ubestemt tid. Tiltakene som er iverksatt treffer dårlig. Mange føler seg ofret for fellesskapet uten at de får noen anerkjennelse for det og kompensasjon for sine store tap.

Kultur er med på å skape et levende miljø både i by og bygd og generere flere penger enn bare det kulturen selv skaper. For eksempel er det veldig vanlig å kombinere en teaterforestilling med et kafe- eller restaurantbesøk. Turister kommer både fra Norge og utlandet for å få med seg forestillinger i Operaen, eller noen av Norges mange festivaler. I mange mindre samfunn sysselsetter spel eller festivaler et helt lokalsamfunn og genererer inntekter som kommer bygda til gode hele året. 

Bransjen er svært hardt rammet av regjeringens tiltak. Helsepartiet mener at det er myndighetenes plikt å lytte til dem som har blitt rammet av tiltakene som er iverksatt. Noen har betalt en høyere pris for at samfunnet skal være så trygt som mulig for de mest sårbare gruppene, for at helsetjenesten ikke skal bli overbelastet og våre helseansatte skal være mindre utsatt for smitte. 

Når det gjelder selve kompensasjonsordningen for bortfall av inntekt, som mange kulturarbeidere må benytte seg av, kom den i gang sent og man må søke på etterskudd måned for måned. Det er stor usikkerhet rundt hvor lenge ordningen vil vare. 25 prosent av dem som arbeider i kulturnæringen ser mørkt på fremtiden og vurder å skifte yrke. Vi risikerer varig skade på hele næringen fordi kompetansen forsvinner.

Helsepartiet vil:

  • Sikre større forutsigbarhet for aktører som er rammet av smittevernstiltakene. 
  • At de som mister inntekten skal få velge om grunnlaget for inntektskompensasjonen skal være gjennomsnittet av inntekten de tre siste årene eller inntektene i 2019. Grunnlaget for ytelsen var først sagt å skulle være gjennomsnitt at de siste tre år. Dette ble senere forandret til å være kun 2019. Da kulturarbeidere ofte tjener penger i bolker (f eks over 6 måneder på en større forestilling, for så året etter å fremføre og tjene alle pengene relatert til forestillingen) blir det veldig feil å skulle bruke kun et år i denne utregningen. I følge nav og regjeringen var grunnen til at man gikk bort fra denne treårsløsningen at det ble for vanskelig for det digitale systemet til Nav å regne ut. 
  • Styrke ordninger som Den Kulturelle Skolesekken og Spaserstokken, som tilbyr gratis kultur til barn og unge og eldre.
  • Gi kompensasjon til TONO for tapte inntekter for fremføring av musikk
  • Gi økte midler til FFUK (fond for utøvende kunstnere) som artister kan søke på med prosjekter når kulturlivet er klart for å starte opp igjen
  • La selvstendig næringsdrivende i alle bransjer få sosiale rettigheter på linje med vanlige arbeidstakere også etter krisen. Selvstendig næringsdrivende har allerede høyere skatteprosent enn arbeidstakere for å kompensere for utgifter de kan skrive av og manglende arbeidsgiveravgift. De har heller ikke minstefradrag. Regnestykket går ikke opp. Uten minstefradrag og med høyere skatt er det bare rett og rimelig å få sosiale rettigheter. 
  • For kor, korps osv. må det lages en kompensasjonsordning også for bortfall av inntekter fra oppdrag. Per dags dato får man kompensasjon for tapte billettinntekter av en viss størrelse, mens penger tapt pga avlysning av arrangementer som konfirmasjoner, konferanser, utstillingsåpninger osv. ikke er med. Det er her mange har de største inntektene sine.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *