Helsepartiet vil lytte til kulturarbeiderne – vi trenger både kulturen og arbeidsplassene der, også post-korona

Resolusjon nr. 5 vedtatt 6. september 2020
Kultur skaper mening, innhold og god helse for innbyggerne. Imidlertid er kulturbransjen også svært viktig for økonomien, bransjen sysselsetter flere enn fiskeri og landbruk til sammen. Det er viktig at vi nå redder disse arbeidsplassene.