Helsepartiet vil redusere sykehuskøene med flere avtalespesialister

Resolusjon nr. 1
Hittil i 2020 har minst 274 000 pasienter fått utsatt pasientavtaler, operasjoner og annen sykehusbehandling fordi våre underdimensjonerte sykehus har måttet prioritere koronarelaterte oppgaver. Avtalespesialister kan bidra til å resdusere køene og det haster.