Autisme - kunnskapen om utfordringer autister møter må styrkes

Helsepartiet vil sikre autisters rett til og tilgang på behandling i hele Norge

RESOLUSJON NUMMER 2.
VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS EKSTRAORDINÆRE LANDSMØTE
5. SEPTEMBER 2020

Forslagsstiller: Sondre Bogen-Straume

Slik situasjonen er for autister i dag er det mange som ikke får den hjelpen, behandlingen eller oppfølgingen de trenger fra spesialisthelsetjenesten. Mange steder i Norge finnes det lite om noe tilbud til autister i alle aldere, spesielt voksne.

I Vestfold ligger Glenne autismesenter som er et regionalt kompetansesenter med et unikt tilbud om kunnskapsbasert behandling fra fagfolk med stor kompetanse rundt autisme. Dette er et meget unikt tilbud og det er få andre steder i Norge dette tilbudet eksisterer. De fleste steder ellers i landet er det lite kunnskap om autisme, dette gjør at mange ikke får annen behandling enn (i beste fall) tilbud om medisiner som antipsykotika og antidepressiva. Kompetansesenteret og kunnskap bør bygges opp i hele landet.

Et slikt kunnskapsløft vil kunne spare samfunnet for betydelige summer da flere autister vil kunne være i jobb heller enn å bli presset over på uføretrygd. Det vil også være med på å spare oss for utvikling av alvorlige psykiske lidelser som i en del tilfeller fører til selvmord.

Så mange som 36 prosent av autister har forsøkt eller gjennomført selvmord, og gjennomsnittlig levealder ved autisme estimeres til å være 45 år.  Man har 2-3 ganger høyere risiko for tidlig død ved autisme. Dødsårsakene er i stor grad medisinske komplikasjoner ved sykdommer som epilepsi, infeksjoner, hjertesykdommer og ulykker. Denne delen av befolkningen vår har langt høyere forekomst av en rekke medisinske tilstander, men dette er lite kjent i legestanden.

Jenter blir underdiagnostisert og mange utvikler mer alvorlige psykiatriske tilstander som anoreksi, selvskading, depresjoner osv.

Helsepartiet vil: 

  • Sørge for å styrke kompetansen rundt autisme i hele landet. Det må en nasjonal satsning til
  • Sørge for å bygge opp regionale sentere som Glenne autismesenter i hele landet slik at pasientene kan fanges opp og få kunnskapsbasert hjelp i hele landet.
  • Styrke kunnskapen om autisme hos fastleger, i skolehelsetjenesten, barne- og ungdomspsykiatrien og i helsetjenesten for øvrig for å sikre at autismen ikke blir underdiagnostisert og dermed ikke behandlet.
  • Sikre et større fokus på at mange autister har større risiko for å utvikle andre sykdommer som kan føre til en for tidlig død og sørge for ekstra god medisinsk oppfølging av almenntilstanden hos disse pasientene.
  • Ha et betydelig økt fokus på selvmordsrisiko og forebygging selvmord og selvmordsforsøk blant de av oss som er autister.
  • At betydning av kosthold skal vektlegges, og at personer med autisme eller mistenkt autisme skal utredes for cøliaki og matintoleranser. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *