Helsepartiet vil sikre autisters rett til og tilgang på behandling i hele Norge

Resolusjon nr. 2 vedtatt på
PÅ HELSEPARTIETS EKSTRAORDINÆRE LANDSMØTE
5. SEPTEMBER 2020
Slik situasjonen er for autister i dag er det mange som ikke får den hjelpen, behandlingen eller oppfølgingen de trenger fra spesialisthelsetjenesten. Mange steder i Norge finnes det lite om noe tilbud til autister i alle aldere, spesielt voksne.