Helsepartiets hovedorganisasjon

Helsepartiets hovedorganisasjon

Helsepartiets hovedorganisasjon ble konstituert i desember 2016, deretter ble Helsepartiet formelt registrert som nasjonalt parti i januar 2017

Kort historisk oversikt:

September, oktober, november og desember 2016 ble 6500 underskrifter som støttet oppstart av partiet samlet inn. Les mer om oppstarten av og bakgrunnen til Helsepartiet.
20. desember ble konstituerende årsmøte i hovedorganisasjonen avholdt.
Protokoll fra konstituerende årsmøte for Helsepartiet 20
Helsepartiets lover ble vedtatt. Se: Helsepartiets Lover vedtatt desember 2016

Helsepartiet ble registrert i partiregisteret 10. januar
8. februar ekstraordinært årsmøte avholdt i Lillestrøm
Helsepartiets prinsipprogram ble vedtatt Helsepartiets Prinsipprogram (PDF)

I perioden 10. februar – 31. mars ble 19 fylkeslag stiftet
31. mars var 18 lister til stortingsvalget levert
20-21 mai avholdt Helsepartiet sitt første landsmøte. Alle medlemmer ble invitert.
Les mer om Helsepartiets landsmøte
Protokoll
Helsepartiet stortingsvalgprogram for 2017-2021 ble vedtattSe: Stortingsprogram – Helsepartiet 2017

26-27. mai 2018 gikk Helsepartiets andre landsmøte av stabelen.
41 resolusjoner ble vedtatt
Helsepartiet vedtok rammeprogram for fylkespolitikken
Helsepartiet vedtok rammeprogram for kommunepolitikken
Landsmøte ble gjennomført med underholdning og mange spennende gjester.

31. mars 2019 Helsepartiet leverte inn lister til kommune- og fylkestingsvalget i 2019. Vi stilte lister i åtte fylker og 11 kommuner.
11-12. mai 2019 ble Helsepartiets tredje ordinære landsmøte arrangert
Temaet for landsmøtet var helseberedskap. «Helse er beredskap – Beredskap er helse».
Landsmøtet vedtok 14 resolusjoner  hvorav tre større resolusjoner om ny politikk: Landbrukspolitikk, forsvars- og sikkerhetspolitikk og miljøpolitikk.

9. september 2019 – Helsepartiet deltok i sitt første kommune- og fylkestingsvalg. Se mer om valgresultatene for Helsepartiet her
13 og 14. mars 2020. Helsepartiets fjerde ordinære årsmøte ble utsatt på grunn av koronapandemien.
6. juni 2020 det utsatte landsmøtet ble gjennomført digitalt i løpet av en dag.
Det ble vedtatt 14 resolusjoner.
Landsmøtet vedtok også et eget program for psykiatri og psykisk helsevern
Det ble også gjennomført valg på partileder, nestledere, nytt sentralstyre og programkomité. Lise Askvik ble gjenvalgt som leder, Lene Haug ble gjenvalgt som nestleder og Erik Hexeberg ble valgt inn som ny 2. nestleder.

5. september 2020 arrangerte Helsepartiet ekstraordinært landsmøte.

Sentralstyret

Mellom landsmøtene er det sentralstyret som er Helsepartiets øverste organ.Medlemmer til sentralstyret velges av Helsepartiets landsmøtet tillegg kan fylkeslagene og sideorganisasjonene velge et sentralstyremedlem  på sine årsmøter.

Les mer om sentralstyret her