Helsepartiets hovedorganisasjon

Helsepartiets hovedorganisasjon

Helsepartiets hovedorganisasjon ble konstituert i desember 2016, deretter ble Helsepartiet formelt registrert som nasjonalt parti i januar 2017

Kort historisk oversikt:

Sentralstyret

Mellom landsmøtene er det sentralstyret som er Helsepartiets øverste organ.
Etter landsmøtet i mai 2017  per 21. mai 2017 består Helsepartiets sentralstyre av.

 • Lise Asvik, leder – valgt for 2 år
 • Lene Haug, 1. nestleder – valgt for 2 år
 • Vibeke Jarness, 2. nestleder – valgt for 2 år
 • Anita Borgvang, partisekretær – valgt for 2 år
 • Malin Nuth Waggestad-Stoa – valgt for 2 år
 • Annette Elisabeth Nyman – valgt for 2 år
 • Gjøril Songvoll – valg for to år
 • Elin Krüger – valgt for to år
 • Kristin Hjelle – valgt for to år
 • Ragnhild Løvvold – valgt for to år
 • Sven P. Meyer – valgt for to år
 • Olga Andresen – valgt for to år