Helsepartiets ordinære landsmøte 2020

Helsepartiet hadde planlagt å avholde sitt ordinær landsmøte i 2020 13. og 14. mars, men på grunn av koronapandemien ble dette umulig.

I stedet ble møtet avhold digitalt 6. juni. Her finner du glimt fra landsmøtet. Leder av Helsepartiet Ung, Rebecca Bruusgaard Ornings tale til landsmøte og lenker til politikken som ble vedtatt. Det ble også avholdt valg på leder, nestledere og sentralstyre.

Helsepartiet vedtok mye ny politikk på landsmøtet 6. juni 2020. Her finner du oversikt over vedtatte resolusjoner.