Hvorfor Helsepartiet?

Helsepartiet ble stiftet i oktober 2016 og ble offisielt registrert og godkjent som riksdekkende politisk parti i januar 2017. Helsepartiet har vokst frem på grunn av et stort behov for reformer og ny-tenkning i helsesektoren. Helsepartiet er pasienters, pårørendes, og ikke minst de ansatte i helsevesenets grasrotopprør mot et byråkratisk,- dyrt og ofte ineffektivt helsesystem. Vi mener at som verdens rikeste land burde Norge ha verdens beste helsevesen. Helsepartiet vil gjenreise menneskeverd og menneskerettigheter i norsk helsesektor! Helsepartiet vil gi rask tilgang til nødvendige helse- og omsorgstjenester for alle som trenger det og arbeide for å fjerne helsekøene. Logoen vår er en omvendt pyramide som symboliserer at vi vil snu pyramiden og sette pasienter, pårørende og helsepersonalet øverst. Vi skal få bedre helsetjenester gjennom å redusere byråkratiske hindringer for både dem som yter og dem som mottar helsetjenester. Det spørsmålet jeg oftest får er om vi som parti kun har helse-saker på agendaen,-og da er jeg fristet til å si JA ! Helse,-eller fravær av sykdom påvirkes av så mye mer enn et konkret helsetilbud,-vi vet at stress og bekymring generellt har en negativ innvirkning på helse og dermed er det slik at det meste i vårt liv vil påvirke vår helse,-Helsepartiet har et bredt program nettopp fordi vi vet at god helse også avhenger av at våre praktiske behov blir møtt. Helsepartiet har fokus på alt som påvirker vår helse enten det handler om byråkratiet i NAV eller elendige fergesamband når man blir rammet av akutt sykdom,-vi mener at god helse oppnåes når man vet at det offentlige ikke hindrer deg i å få det du har krav på,-at støtteordninger iverksettes ved behov og ikke bevis. Liv og helse ligger til grunn for all livsutfoldelse. Retten til liv er den mest grunnleggende av menneskerettigheter. Derfor må liv og helse prioriteres høyere i Norge; finansielt, organisatorisk og ressursmessig Mye er bra i norsk helse- og omsorgstjeneste. Likevel er variasjonene store. Vi har dyktige og samvittighetsfulle helsearbeidere, men systemene de jobber i er ofte til hinder og for lite til hjelp. Helsepartiet vil fjerne helsekøene og sikre at alle pasienter får nødvendig behandling gjennom å prioritere helsesektoren høyt. En omfattende systemendring er nødvendig for å sikre fremtidens helsevesen i Norge. Vil du vite enda mer ? https://helsepartiet.no/politikk/ Bli med oss i kampen for et bedre helsevesen,-bedre vilkår for både pasienter,-pårørende og ansatte !

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *