Har identifisert risikogener knyttet til schizofreni og kognitive evner

Forskere har funnet risikogener for schizofreni som også påvirker våre kognitive evner ved å undersøke genetisk informasjon fra mer enn 250.000 mennesker. Studien kan bidra til å øke forståelsen av kognitive vansker ved schizofreni.

– Dette er en den første studien i stor skala som har identifisert bestemte områder i DNA som både påvirker risiko for schizofreni og kognitive ferdigheter. Studien kan bidra til å øke forståelsen av kognitive vansker ved schizofreni, noe som er nødvendig for å kunne utvikle ny og bedre behandling for denne lidelsen, sier Olav B. Smeland, forsker ved NORMENT.

Kognitive vansker en stor utfordring for pasienter med schizofreni

Schizofreni er regnet som en av de mest alvorlige psykiatriske lidelsene. I tillegg til symptomer som hallusinasjoner og vrangforestillinger, er kognitive vansker regnet som en av hovedutfordringene for denne pasientgruppen. Dette kan for eksempel uttrykke seg som vansker med å løse oppgaver på arbeid eller under stress.

– Kognitive vansker regnes som en viktig årsak til at personer med schizofreni opplever utfordringer med å delta i arbeidslivet og ha et tilfredsstillende sosialt liv, forteller professor Ole A. Andreassen, senterleder ved NORMENT.

Men det finnes ingen god behandling for kognitive vansker i dag, fordi vi vet for lite om årsakene til disse problemene.

Gener fra mer enn 250.000 mennesker

I en ny studie har Smeland og kolleger identifisert genetisk risiko for schizofreni som kan bidra til kognitive utfordringer.

Forskerne ønsket å finne genvarianter som både påvirker schizofreni og kognitiv funksjon. Dette gjorde de ved å koble sammen store genstudier på schizofreni og de kognitive evnene reaksjonstid, resonnering og generell intellektuell funksjon. De undersøkte totalt genetisk informasjon fra mer enn 250.000 mennesker.

Resultatet var 21 genvarianter som overlapper mellom schizofreni og kognitive evner. For 18 av disse genvariantene, var økt risiko for schizofreni knyttet til lavere kognitive evner.

– Studien viser tydelig at risikogener for schizofreni kan bidra til kognitive vansker. Dette er et viktig bidrag i arbeidet med å forstå prosessene i hjernen som gir opphav til kognitive vansker ved schizofreni, sier Smeland.

Kilde: UIO: Det medisinske fakultetet

Norsk Senter for Forskning på Mentale Lidelser (NORMENT) er et Senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus ledet av professor Ole A. Andreassen.

Studien er basert på et langvarig samarbeid mellom NORMENT og Center for Multimodal Imaging and Genetics ved University of California San Diego samt øvrige internasjonale samarbeidspartnere, og er publisert i tidsskriftet JAMA Psychiatry.

Legg igjen en kommentar