Industripartiet blir helseparti

IINP slår seg sammen med Helsepartiet.
Utfordrer stortingspartiene på helse, næring og velferd.

Industri- og næringspartiet (INP) og Helsepartiet slår seg sammen. Det nye INP vil satse tungt inn mot høstens lokalvalg og ser for seg minst 8 representanter etter stortingsvalget i 2025. INP er fast i troen på at partiet vil bli en tung utfordrer til de veletablerte partiene på Stortinget.

Første mål er å søke politisk makt lokalt. Det skal danne grunnlaget for det store målet, som er stortingsvalget 25. Der ser INP for seg å bli valgt inn med minimum 8 representanter.

Owe Ingemann Waltherzøe har vært leder for INP siden starten i 2020 og fortsetter som partileder i den nye partiutgaven.

Den øvrige ledelsen er ennå ikke spikret, men det er naturlig at Ingemann Waltherzøe får med seg sentrale representanter fra Helsepartiet. De vil blant annet få lederansvar for helsepolitisk utvalg, slik at deres politikk blir innlemmet på en skikkelig og god måte.

INP vil ikke være et to-saksparti. Nærings- velferd og helsepolitikk vil ha et sterkt fokus, men partiet vil ha gode løsninger også på de andre viktige politiske områdene.

– Vi har gode løsninger på alt fra skolepolitikk til utenriks og finans

Owe Ingemann Waltherzøe.

Den nye partilederen mener det er et sterkt behov for et nytt alternativ i norsk politikk.

– De gamle partiene har låst seg fast i tankemønstre og styringsmekanismer som fører oss i feil retning. Energipolitikken ødelegger næringsgrunnlaget, som igjen ødelegger for industri og arbeidsplasser, og dagens helse- og velferdsstyring gjør oss sykere.

INGEMANN WALTHERZØE.


Helse, velferd, næring og energipolitikk henger tett sammen.
INP skal ta tilbake kontrollen over norsk kraftmarked og sikre et industri- og næringsliv som har rammevilkår som gjør det stabilt og forutsigbart å investere i Norge.

Logo Helsepartiet
Industri- og næringspartiet (INP) o

– Alle demokratiske land har godt av å skifte ut et og annet styringsparti som har glemt hvem de er og hva de er til for, sier partilederen.

Anne Lise Juul, som har ledet Helsepartiet, mener partienes politiske idè vil komme styrket ut av denne prosessen. Den nye versjonen av INP vil bli et kjærkomment tilskudd til norsk politikk, og et like kjærkomment alternativ for velgerne.

– Historiene vi ser i media om dagen, viser at politikken som føres fra Stortinget ikke fungerer. Vi kan ikke ha et helsesystem som styres som en butikk. Et land som ikke klarer å ta vare på sine eldre eller hjelpe mennesker når de trenger en utstrakt hånd, er et fattig land. Det hjelper ikke å ha penger på bok når mennesker står i helsekø, mister livsgrunnlaget og blir ufør på grunn av for dårlig helsehjelp.

Ta direkte kontakt med våre ledere for mer utfyllende kommentarer.

Owe Ingemann Waltherzøe, partileder INP
Tlf: 952 08 027
owe@inpartiet.no

Anne Lise Juul, leder Helsepartiet
Tlf: 951 84 332
Annelise.juul@helsepartiet.no

Jørn Wad, generalsekretær INP
Tlf: 913 67 667
wad@inpartiet.no