Isolatsenteret på Aker sykehus må tas i bruk til korona-pasienter umiddelbart

Faksimile fra Nettavisen 8. februar 2010 om åpningen a den nye infeksjonsavdelingen på Aker som ble lagt ned en drøy uke etter at den åpnet.  Pressemelding fra Helsepartiet Oslo og Fremskrittspartiet Oslo 29. februar 2020

Isolatsenteret på Aker sykehus i Oslo må umiddelbart åpnes for å ta imot koronapasienter!

I 2010 åpnet en ny, høyteknologisk infeksjonspost på Aker sykehus; en sengepost med 16 plasser. Prisen var på 40 millioner kroner. Uken etter ble den -utrolig nok- lagt ned. Fremskrittspartiet og Helsepartiet mener at nå er tiden inne for å klargjøre avdelingen til behandling av Coronapasienter. Infeksjonsposten har blant annet seks kostbare luftsmitteisolater. Utstyret som var nytt i 2010 er av ypperste klasse. Infeksjonsposten benyttes nå til andre formål enn den ble bygget for, men kan og bør tilbakestilles. Vi ber Oslo universitetssykehus åpne infeksjonsavdelingen så raskt som mulig. Etter det vi erfarer skal en god del av apparatene fortsatt befinne seg på Aker. Arbeidet med å sette avdelingen i stand til å motta pasienter kan trolig gå svært raskt. Dette bør igangsettes umiddelbart. Bakgrunn: Nedleggelsen av Aker i 2010 er et tydelig eksempel på hvor ille det kan gå når økonomene og sykehusplanleggerne ikke forstår seg på drift av helsetilbudet. Isolasjonsposten ble åpnet 8. februar 2010 av infeksjonsmedisiner Dag Berild. Han håpet avdelingen ville være til glede for pasienter i mange år fremover. «Noe annet ville da også være en dyp skam», sa Berild (ref boken «Feil Medisin» 2013, Are Saastad s. 176). Daværende byråd for helse og eldre i Oslo, Sylvi Listhaug, var til stede under åpningen av infeksjonsposten. Hun overrakte blomster og holdt tale, der hun også sa: «Jeg må også få si at jeg syns det er spesielt at ingen fra ledelsen i OUS eller Helse Sør-Øst er her». («Feil Medisin», 2013 Are Saastad s. 176) Årsaken til at ingen fra ledelsen i Helse Sør-Øst eller Oslo Universitetssykehus var til stede, kom imidlertid frem en drøy uke senere. Den 17. februar ble 40-millionerkronersinvesteringen vedtatt nedlagt, sammen med resten av Aker sykehus. Vil ta grep Når det nå letes etter plasser og utstyr til å holde Coronaviruset i sjakk, og det er knyttet bekymring til om hvorvidt sykehusene kan behandle smittede uten at fare for andre pasienter, er vi overrasket over at isolatavdelingen på Aker ikke allerede er operativ.  Vi ber helsebyrådet i Oslo, Robert Steen (AP), kontakte Oslo Universitetssykehus snarest mulig, for å forsikre seg om at arbeidet igangsettes.

«Jeg vil i helgen sende en henvendelse til byråd Steen. Jeg vil også ta dette opp med komiteen og ved behov fatte et hastevedtak i Oslo bystyre», sier Aina Stenersen, leder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre. I løpet av helgen vil hun ta kontakt med sykehuset. «I Helsepartiet er vi svært bekymret for kapasiteten i våre sykehus. Kapasiteten er allerede sprengt mange steder, både i Oslo og resten av landet. Vi har lenge advart mot at beleggsprosenten er for høy og at alle korridorpasientene vil gjøre det krevende for sykehusene å håndtere et en pandemi. Jeg håper virkelig at myndighetene evner å begrense utbruddet i Norge,» Sier Lene Haug, nestleder i Helsepartiet. «Vi kommer til å kontakte Dr. Berild for å høre om vi kan få en befaring på avdelingen. Avdelingen må åpnes permanent. Behovet er åpenbart», tilføyer Haug.

Ved medias interesse for å bli med på befaring, ta kontakt: Aina Stenersen tlf. 91729536 eller Lene Haug tlf. 91697833

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *